leonardo-da-vinci-2012

 

‘Natuurwijs’thema-cirkels & cursussen – blauwdruk natuur en toepassing in je leven in 2012 als een Leonardo da Vinci

leonardo-da-vinci water patronen

schets Leonardo da Vinci water vortexpatronen

Ontdek zelf als een heuse Leonardo da Vinci, samen met bewust levende medemensen, hoe je je autonomie en levenskwaliteit in het dagelijks leven kan verdiepen! Dit door toepassing van baanbrekende inzichten in de mysteries, patronen en samenhangen in de natuurlijke orde !

Wetenschappelijk onderbouwd en met een flinke dosis intuïtie en patroonherkenning in de praktijk stem je je levenspraktijk af op de natuurlijke ordevan het universum op alle schalen

Beste medeleerling van de natuur,

heb je soms vragen bij hoe je best iets kan doen in je dagelijks leven en je levenswijze voor een gezonde levenskwaliteit en energetische kwaliteit van drinkwater en andere ? Heb je genoeg van de vage en dure antwoorden en oplossingen van mensen die niet weten waarover ze praten en niet uit eigen ervaring of onderzoek spreken? Wil je zelf de natuurlijke orde onderzoeken en experimenteren met baanbrekende inzichten zoals Leonardo da Vinci , die nog een holistische visie had, een overzicht had in de samenhang over de grenzen van (en binnen) kunst, wetenschap en geneeskunde heen ?

Nog vrij veel mensen weten het niet, maar er zijn in de oudheid en ook heel recent baanbrekende, wonderlijke en tegelijk vaak al wetenschappelijk onderbouwde ontdekkingen gedaan over de energetische blauwdruk van de natuur, ook door moderne Leonardo da Vinci s van het jaar 2012 of voordien. Deze kan je ook zelf gaan toepassen in de praktijk van het dagelijks leven, net zoals de begeleider van cursussen en cirkels hierover. Een begeleider die ook een moderne da Vinci is, een out-of-the-box onderzoeker die elke dag blijft leren en die in diverse disciplines en onderzoek thuis is, van vedas o.a. ayurveda en (energetische) waterzuivering tot quantummechanica of kwantumfysica en levenskunst.

In je leven kan er dan meer autonomie komen, en minder afhankelijkheid van uiterlijke omstandigheden en ongezonde invloeden van onze maatschappij zoals ze nu is in 2012, met haar soms erg onnatuurlijke normen en waarden, ver van de oorsprong en de duurzame eenvoud.

Direct inzicht in de natuurlijke orde en onze natuur als mens zal, als het vanuit het juiste gegeven en met passie gedaan wordt, vanzelf leiden tot toepassing in het dagelijks leven.
Dit proces verandert deze natuur/jezelf/je levenswijze en omgeving natuurlijkerwijs van binnen uit richting natuurlijke levenswijze, innerlijke rust & levenswijsheid.

Inzichten in patronen in de Natuur met praktische relevantie en nuttige oorspronkelijke natuurkennis leiden ook tot een meer duurzaam en betaalbaar (ecologisch én economisch) dagelijks leven in harmonie met de Natuur en een gevoel van verbondenheid met de natuur en je medemens. Als je juist kan kijken, is de natuur als een open boek waarin een synthese verborgen ligt in alle facetten van ons bestaan en onze cultuur en de feitelijke waarheid omtrent alles. Dit is iets waar mensen als Leonardo da Vinci en mogelijk een natuur onderzoeker als jij altijd al naar zochten, een onderliggende samenhang ook die Oost en West, Noord en Zuid, oude en nieuwe wetenschap anno 2012 en (levens) kunst en beide hersenhelften (en verschillende hersengebieden) verbindt.

 

Hoe kom ik op een verdiepende manier aan de juiste praktische kennis van de natuur en natuurwetten om een ander leven te gaan leiden anno 2012 , meer in harmonie met de natuur ?

Is het mogelijk in deze onzekere tijden met een overaanbod van informatie toch over de juiste kennis, een intelligente synthese en een inzicht in de onderliggende samenhang te beschikken en hierop te bouwen in de praktijk ? Nu, rond 2012-2013 , leven we in een overgangstijd waar waarden – niet enkel de Euro – ineenstorten en mensen terug op zoek gaan naar wat ons lichaam en onze geest werkelijk nodig hebben en de blijvende waarden in het leven in een wegwerp- en consumptiemaatschappij. Hoe kan je leren en deze natuurwijsheid tot bloei te laten komen in de praktijk van elke dag en voor de rest van je leven?

Een manier kan zijn de natuurwijs cirkels bij te wonen met mede onderzoeker s die zich net als jij verdiepen in de finesses van een energetische levenskwaliteit in een dagelijks leven in harmonie met de natuurwetten. Deze manier van uitwisselen en vooral het in de praktijk zelf uittesten, kan leiden tot een blijvend leren in een dieper, verdergaand eigen onderzoek als natuur onderzoeker. En dit zonder duizenden boeken te hoeven lezen, diverse versplinterde opleidingen te volgen of de fouten te hoeven begaan waarvan we de gevolgen zien in de wereld van vandaag in 2012, zonder zicht op het geheel en de onderliggende feitelijke eenheid en concrete samenhang…

Welkom op de volgende ontdekkingstocht over de blauwdruk van de schepping


Op dag- en weekendcursussen en elke woensdagavond vanaf november 2012 om de 2 weken weer een vervolg van een wonderlijke ontdekkingsreis in de diepten van Moeder Natuur en haar geheimen …
Met info, vragen en delen van inzichten en toepassingen, begeleid door autodidact, natuurvorser & levensleerling Stefaan.


Na jarenlange reeksen en workshops door Stefaan, gaat hij van start met cursussen in het Oost-West Centrum in Antwerpen in 2013, en ook vanaf 7 november als onder vrienden in Zeeland. De cirkel met vragen en antwoorden en het delen van inzichten en toepassingen, wordt met hart en ziel begeleid door deze gepassioneerde autodidacten, natuur onderzoekers & levensleerlingen en de deelnemers.

Je ontmoet tegelijk gepassioneerde bewust levende mensen die ook anders (willen) leven in een groeiend netwerk, die het belang hiervan ook zien in hun dagelijks leven in 2012.

Met hen en Stefaan, een veelzijdige Leonardo da Vinci als facilitator worden we in een begeleid groepsproces, in feite elk onze eigen Leonardo da Vinci, en maken we een nieuwe tijdsgeest zelf mee in Zeeland en elders in november 2012 en daarna. We herscheppen op eenvoudige wijze – met de opgedane kennis – onze eigen leefomgeving en levenswijze zodat we ons eigen huis wat op orde stellen en ons eigen onderzoek over ons leven, de maatschappij zoals ze nu is en de wonderen van de natuur, intenser wordt. En dat samen onderweg zijn is iets heel anders dan een dure opleiding over één enkel aspect van het leven of een boek. Dit kan door een andere manier van waarnemen en van daaruit handelen tot bloei te laten komen in samenwerking met de natuur en haar wetten in de praktijk van ons leven, die voor ons en onze omgeving een weldaad is.

Dit is de intentie in zo’n themacirkel, een samenzijn van mensen rond boeiende thema’s die niet los staan van ons dagelijks leven. Met mensen uit Zeeland, heel Nederland en België, in kringvorm als onder vrienden die samen met hart en ziel een natuurlijke, bewuste en energetisch kwalitatieve levenswijze met de natuur als voorbeeld of inspiratiebron onderzoeken. Met vragen en antwoorden over de natuur en haar wetten of diepere vragen, maar anders dan we gewoon zijn (geen voordracht in de zin van een monoloog, maar samen als Leonardo da Vinci s in onze wonderlijke ontdekkingstocht die we delen ).

Voor koffie/thee/levend water met hapjes wordt gezorgd.
Je hoeft dus niets mee te brengen, behalve je volle aandacht, en een open, onderzoekende geest en verwondering. Verwondering voor de schepping en haar onderliggende samenhang en wetmatigheden,  en voor onze eigenlijke natuur als mens. Je kan eventueel wel schone glazen flessen meebrengen, die Stefaan graag vult met levend water dat een fysische, chemische en ook energetische waterzuivering ondergaan heeft. Hij geeft je graag verdere tips om het water thuis zelf verder te vitaliseren .

Hoe gaat een thema-cirkel in z’n werk?

We vertrekken tijdens zo’n natuurwijs thema-cirkel van gemeenschappelijke brandende vragen en wat er aan interesses in ons leeft anno 2012 of erna. De deelnemers bepalen het thema met ter inspiratie een hele reeks eigentijdse thema’s waarrond de begeleider en Leonardo da Vinci achtige onderzoeker een aantal cruciale ontdekkingen of baanbrekende inzichten of ervaring heeft. Na een inleiding – met, als nodig, een Powerpoint presentatie- is er ruimte voor interactie, vragen en antwoorden. Bij zo’n dialoog in een cirkel van mensen kan iedereen elkaar zien, elkaars bijdrage of ervaring horen en is er geen autoriteit buiten het feit. We trachten allen de waarheid helder te krijgen en te laten doorstromen in alle aspecten van ons dagelijks leven.


Wat zijn de onderwerpen ?

Het gaat onder meer over de NieUwe tijd anno 2012 en daarna , autonomie in verbondenheid, dagelijkse tips en soms verreikende toepassingen –ook voor verbetering van je leefomgeving en levenskwaliteit- op basis van wonderlijke recente en oeroude (o.a. ayurveda en taoistische ) ontdekkingen in de energetische blauwdruk van de Natuur met de wetmatigheden van het lichaam en de natuur,
ayurveda als oeroude wetenschappelijke kennis van een lang&gezond leven,
een nieuwe wetenschap op maat van natuur&mens, interdisciplinair, intercultureel en holistisch.

Een aantal voorbeelden van eerder onderzochte onderwerpen zijn 2012 en eerder ononthulde patronen in kosmos en tijd in ons dagelijks leven en transitie delend samenleven ook in praktijk bij de cirkels anno 2012.

Hieronder een lijst met een aantal mogelijke thema’s voor volgende natuurwijze themacirkels, onderwerpen waarover de begeleider zelf veel informatie, inzicht en ervaring heeft en bijzonder info, die je vaak niet elders of online vindt :

integrale gezondheid: voeding, je constitutie, levend water, drinkwater van bronwater kwaliteit natuurlijke straling (neutralisatie van de onnatuurlijke bv. electrosmog ),
beweging en de zon -vandaar geZONdheid- als bronnen van gezondheid ( naast geestelijke gezondheid, onderzocht in de levenswijs nu-cirkels );

met vele inzichten en praktische tips en op vraag introductie ayurveda als oeroude natuur/levenswetenschap anno 2012 toegepast …
En andere belangwekkende onderwerpen voor het dagelijks leven zoals een natuurlijke galblaas- en lever kuur, nierzuivering, (hoge) darmspoelingen en basti’s, levend water, massage en voeding op maat van je constitutie ivm integrale gezondheid naar lichaam en geest op de Living Insight thema-cirkels naast andere belangwekkende thema’s in ‘t NieUwetijdslicht anno 2012 en erna.

levend water, vitale voeding afgestemd op je constitutie,
– goedkope of gratis energetische hulpmiddelen voor dagelijks gebruik,

materialisatie van bio-moleculen onder meer hormonen als melatonine met zogenaamde quantum (fysica) melodieën,
– astrologie anders benaderd o.a. wetenschappelijk en esoterisch, vanuit zielsperspectief ,
– biogeometrie en natuurlijke geometrie ( met als toepassing onder meer blauwdrukken van ontwerpen van Leonardo da Vinci , ontdekt door de begeleider ),
natuurlijke trillingen,
– de waarheid over 2012 -2020,
- onnatuurlijke straling en electrosmog (ook van invloed op de kwaliteit van onze slaap, ons water enz. ): wat is het precies en wat eraan te doen (straling van mobieltjes valt volgens de Wereld GezondheidsOrganisatie nu in dezelfde categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’, als lood, uitlaatgassen en chloroform -zie http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/who-straling-mobiele-telefonie-kankerverwekkend/ ) ?

- patronen in tijd op de Aarde, gekoppeld aan de sterren, maan en zon, en wat ze betekenen in ons leven :

-natuurlijke straling en astro-logie down-to-earth : natuurlijke tijd en sterretijd en de aangetoonde ‘invloed’ op ons bewustzijn en wat op aarde gebeurt tot en na 2012, de zon als natuur-dokter (een basismethode voor geZONdheid met de licht- en andere energie van onze ster: sungazing / verstandig zon-kijken ) en de energie van de Aarde in de praktijk ervaren (ook met zintuigen als tastzin, gehoor) en die van de planeten op Aarde …

- transitie: de overgang naar een andere levenswijze wereldwijd (Google op transition towns http://transitiontowns.nl/voor Nederland ), veel meeromvattend dan samen consuminderen in een begin van crisistijd;                                                                                                                                                                       zelf&samen leven in harmonie en delen in overvloed, ecologisch en economisch, dichter bij de natuur en onszelf …

ander ‘onder’wijs en totalere (zelf)opvoeding

- ayurvedische hoofdmassage in de praktijk met ruimte voor vragen over ayurveda in de dagelijkse praktijk (waar je deze massage zelf kan ontvangen en/of zelf doen op deelnemers)

- demonstratie ayurvedische massage met ruimte voor vragen over ayurveda en hoe je dat heel eenvoudig kunt gebruiken in je dagelijkse leven

het potentieel van onze stem (boven- en ondertonen, klinker-harmonischen als specifieke scheppende krachten, je eigen geboorteklank )

- …. (wat je zelf wil aanbrengen als onderwerp)

Bij dat levend totaal- onderzoek doorprikken we ook gaandeweg de ene onwetendheid of fout tegen de natuurwetten na de andere als ballonnen en ontmaskeren onbewuste aannames. Dit zijn onwetendheid en aannames vanwaaruit we leven, die een juiste holistische visie op de natuur en de mens en een natuurlijke levenswijze in de weg staan. Gaandeweg de eenvoud van een stressvrij, gezond en vervullend bestaan.

Je bent geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking. Wat nu? Lees verder en je ontvangt zo dadelijk een gratis geschenk. Een gratis, waardevol geschenk zoals de natuur dat ook is, als je het immense potentieel en haar wetten ontdekt en (nog) meer ernaar begint te leven …

Wil je als een Leonardo da Vinci de mysteries van de natuur doorgronden en ze in je eigen levenscontext toepassen, onderzoeken en uitwerken? En daarbij geïnspireerd worden door bewuste medemensen die het belang van een andere levenswijze ook zien? Dan kan je nu vragen stellen via het mailadres hieronder en/of je inschrijven voor de NieUwsbrief door je mailadres op te geven via de link hieronder.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief,
ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes)
en blijf op de hoogte van activiteiten en ontvang regelmatig waardevolle info..

Je ontvangt dan een gratis nieuwsbrief en gratis rapport over levend water over energetische en fysische waterzuivering, dat ook een deelthema is binnen gezondheid op deze themacirkels. Je kan dergelijk water makkelijk tot op zekere hoogte zelf aanmaken om te stoppen met het dagelijks drinken van fysiek en vooral energetisch onzuiver, gedevitaliseerd water waar we via de kraan (leidingwater) of uit de winkel (bijv. vergiftigd met weekmakers uit het plastic verpakking) over beschikken…

Dit rapport is een pdf-bestand van ca. 40 bladzijden met onderzochte, aangevoelde en praktische info over de geheimen van water en wat je zelf kan doen om water zijn bronkwaliteit, sprankelende frisse smaak, zuiverheid en vitaliteit terug te geven. Sinds het onderzoek van M. Emoto en anderen weten we wat een grote invloed het water heeft dat we drinken, als drager van ziek- of gezond makende informatie, heeft op onze gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk (en omgekeerd). Water waar we tenslotte voor driekwart uit bestaan …

(Hier komen getuigenissen over de waarde van dit pdf-document).

Graag tot (in)ziens op de eerste natuurwijs thema-cirkel deelname als kennismaking die gratis is; zij kan uw leven grondig veranderen, net als Leonardo da Vinci onze kijk op de wereld

Hartegroet in verwondering over de NatUur als open boek dat we kunnen lezen & intelligent mee beschrijven

Stefaan  V NU- ffel.

PS: je kan ook mailen naar livinginsight at gmail punt com voor meer informatie, vragen of om een afspraak te maken voor een individueel adviesgesprek .

Leren is het geheel zien, vrij van herinneren of hopen…
Voor zo’n lerende geest, staat de hemel op aarde open.

“Eens je kan lezen in de Natuur als open boek, heb je geen boeken of auteurs of meer nodig, want je ziet het patroon op aarde en in de hemel in je dagelijks leven;
ook de kunst van schrijven in de omgeving en de Natuur maakt vele inspanningen overbodig, als je onderzoek tot in haar energetische grondlaag is doorgedreven:
als een spin weef je het prachtig parelende patroon van het web van de Schepping achtpotig,  en weerspiegelt elke dauwdruppel erop  de fonkelende sterrenhemel ” …
Stefaan.

Sleutelwoorden hier zijn: 2012, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, Oost-West centrum, Antwerpen, (nieuwe) tijd, Zeeland, levenswijze, holistische visie, praktijk, oorzaken, ebooks, frequenties, welzijn, geneeskunde, harmonie, creativiteit, acupunctuur, spiraal, hologram, straling, accupunctuur, universeel, hormonen, hindoeisme, waarneming, steiner, cycli, melatonine (zie ook hormonen), synthese, veda, onderzoeker, bewustzijn, ( adhd ), energetisch, alternatieve geneeswijze, (energetische) waterzuivering, ( drinkwater , ) paranormaal, autonomie, slaaptekort (zie ook hormonen en melatonine), orakel, onderzoek, geometrie, rudolf steiner ( rudolph steiner ), holistisch, wetenschappelijk onderzoek, perceptie, transitie, verbanden, transformatie, vedas (zie ook hindoeisme), oorzaak en gevolg, chronische vermoeidheid, hersenhelft, consuminderen, sanskriet, esoterie, geesteswetenschap, consuminderen, hart en ziel, pitta, vata en kapha, chronische klachten, voordrachten, patronen, da vinci code, levenskunst, levenswijze, levensenergie, alternatieve geneeswijzen, natuurgeneeswijze, ascendant, holistische visie, quantummechanica, kwantumfysica, stem, electrosmog, straling, doshas, wetenschappelijk nieuws, memon, quantumfysica, energetische, (energetische) waterzuivering, (en drinkwater)

Voor meer info over cursussen aanbod 2012 en 2013 zie vooral deze website en levendinzicht.nl o.a. voor agenda en de cirkels op vraag nu…

PS: om deze webpagina in 2012 optimaal vindbaar voor je te maken, heb ik het zoekwoord Leonardo da Vinci vaak moeten gebruiken, en moet ik het hier nog een paar keer zetten: Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci en nog eens Leonardo da Vinci .

1 reactie op “leonardo-da-vinci-2012

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>