Holist.Wetenschap-Geometrie


Holistische Wetenschap met cursusdagen, -weekends,
oplossingen en toepassingen en ontwerp (ook van logo’s en kunst) op maat (onderaan meer info)  en natuur-afgestemde oplossingen,
o.a. intuïtieve geometrische HoloTetraktys tools (magnetische driehoeken/tetraëders) om exo- en esoterische wetenschap, als beelddenker zelf af te leiden  en een SterrenWijsTarot kaartenset met 36+1 kaartenset. 

Zie voor alg. info onthullende Sleutels tot LevensMysterie – info: www.levendinzicht.nl met afbeeldingen, DAAR OOK INFO AANSCHOUWELIJKE GEOMETRIE WORKSHOP IN ROTTERDAM op ZONDAG 5 JUNI 2016 -zie www.levendinzicht.nl !

o.a. in Ekeren/A’pen en elders maandelijks in weekends (zat. 13/2 & 9/4 en IN JUNI IN 2016), ook in Nederland, en cursusdinsdagavonden in de oneven weken in Souburg in Zeeland,
Ekeren (A’pen), Rotterdam, Goes, Gent, Nijlen bv., ook in 2016.
In een unieke totaalbenadering, aanschouwelijk, met gezond verstand en intuïtieve diepte…

Intro met beeldprojecties en veget.diner voor weinig geld op 23/1/2016 i.s.m. Djoj (Rotterdam) en Natuurlijke Gulden Snede Geometrie 2014-2015 met diverse toegepaste sleutels in Rotterdam o.a.

Cursusdagen Natuurlijke Guldensnede Geometrie en Holistisch Ontwerp&Waarnemen en zomerworkshopweek - als sleutel tot natuurvormen, tijdsevolutie en en veel meer (cursus/worshopavonden/ dagen en
regelmatig weekendcursussen op  Zaterdagen in Antwerpen )
en Cursusweek Natuurlijke Geometrie in Frankrijk (zie homepage)
-voorbij de Flower of Life-  3 tot 8 augustus 2014, hernomen in 2015 met kunstwerken ter inspiratie – zie tab op webpagina Producten&Creaties – en kunst of logo’s of ontwerp op maat
daar.

Meer info verder …

* Maar vooraf even dit:

 Lezingen & Cursus/workshopdagen Inzicht in Wonderlijke Samenhang van het Leven – Inspirerende Sleutels in ANTWERPEN (Ekeren, eerdere jaren in OWC A’pen), NIJLEN, GENT, ROTTERDAM, AMSTERDAM EN ZEELAND in 2015 vooral, ook op vraag elders in 2016 BUITEN DE GEPLANDE MET Carla Feijen in ROTTERDAM: zie elders op beide sites (vooral www.levendinzicht.nl – ook inhoudelijk)
-eerder startte lange cursusreeks met vrije in/uitloop na lezing woensdag 16/04/14 19-21u Padma Middelburg, Zaal Roos;
woensdagavonden in Oost-Souburg en dagen in Ekeren/A’pen en later in Rotterdam
(holistische geometrie & holistische astrologie weekenddagen)

Praktische details en gegevens Hoboken (Antwerpen en centrum-zuid-A’pen bij Oost West Centrum) in e-zine/nieuwsbrief op aanvraag op deze site en op www.levendinzicht.nl. U ontvangt dan een gratis geschenk.

INHOUD VERDER…

Er is bij deze Tijdloze Wijsheidsleer ook een
ONTHULLENDE* KAARTENSET & stelsel waarover intro-avonden , ook speciaal op vraag elders dan Antwerpen, Oost-Souburg & Nijlen, B., ook.

Voorkant in erg lage resolutie wegens ontwerpfase kaart nr. 6 de grafisch -symbolische laag met sterrensleutel… Aquila-Sagittarius in dit geval en hexagon

Tarot
SterrenWijsTarot set conceptversie met 36+1 kaarten

Daar of op vraag/bij contact met auteur info over de net ontworpen Aksasha SterrenwijsSpiegel kaartenset van 36+ kaarten, naar de oorsprong van de TAROT (Ta(r)o,Taurt-Ishtar,…) en nog veel meer in holistische integratie van vele cultuurperiodes en disciplines in het begin van tijdperk van Synthese en Broederschap, anno 2015, 6-7 jaar na het einde van de schemerzone van 216 jaar van de overgang van het Vissentijdperk!
*
Bijv. alleen al de hoofd-afbeelding van kaart 1 -in de geest van de oorsprong van Tarot,Tao,Torah, Smaragden tafel/leer/alfabet van Hermes-Thoth, dezelfde … – onthult al een aantal essentiële aspecten in verband met de geometrische (en sterren)sleutel en de Grote Piramide, totnutoe meestal een fragmentarisch geschouwd mysterie, om nog maar te zwijgen over de diepere samenhangen en ongekende toepassingen voor degenen die er rijp voor zijn…

Perfect aansluitend bij wonderlijke, verhelderende  workshops en cursusreeks Sleutels tot Samenhang  en LevensMysterie +Akasha Tarot-oorsprongkaarten – met vrije instap (ook apart te volgen): 7 lokaties, (2015 weer in Fr., later Limburg, Nijlen & elders en in Antwerpen-Hoboken) ! – veelzijdig en meerlagig werkinstrument in het het GEHEEL ZIEN in ALLES, diepe onderliggende samenhang, intuïtieve kennis & tijdloze wijsheid in 2015 …

GEOMETRIE zoals je het nooit eerder zag …
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Living Insight Kosmologisch gulden snede model van de Mens uit Piramide, geintegreerd met enneagram en oorsprong (numero-geometr.)astrologie

Kosmologisch gulden snede model van de Mens uit Piramide, geïntegreerd met o.a. enneagram en oorsprong (numero-geometr.)astrologie

 

Ook een hulpmiddel, bij GEOMETRIE-insteek aansluitend is: o.a. intuïtieve geometrische HoloTetraktys tools (magnetische driehoeken/tetraëders) om exo- en esoterische wetenschap, als beelddenker zelf af te leiden, spelenderwijs met erg accurate resultaten vanzelf. 

geometrische bouwset intuitieve ontwikkeling

HoloTetraktys tools magnetische driehoeken/tetraëders

HoloTetraktys driehoek en tetraeder bouwsteentjes geometrische intuitieve ontwikkeling

.


INHOUD CURSUS reeks Inzicht in Wonderlijke Samenhang van het Leven – Inspirerende Sleutels (in Antwerpen een reeks, naast Hoboken  en in Limburg in 2015; eerder in Rotterdam (en later Amsterdam lezing)
en Zeeland -nog steeds cursusreeksen daar- bv. intro-lezingen van 2,5u. bijv.) :

Inzicht in Wonderlijke Samenhang van het Leven

Sleutels tot de (staat van) Schepping
die het Geheel onthullen en Inspireren …

In zo’n holistische benadering zien we hoe al deze ‘kunsten’ en aspecten onderling verweven zijn in een integrale levenswetenschap.
Ook wordt duidelijk hoe deze als sleutels elkaar vanuit het geheel en als geheel wederzijds bevruchten en veel potentieel hebben tot verheldering in toepassingen en een eindeloos zelf-openbarend leren.

Al verwonderd naar de sterren, de natuur gekeken -en tegelijk in jezelf- of naar muziek, mythen en je eigen levensverhaal geluisterd, en je afgevraagd wat het allemaal betekent,  of er een onderliggende ’symfonie van betekenis’ of samenhang is, een gemeenschappelijke oorsprong, over de begrenzingen van culturen, vakgebieden en benaderingswijzen heen ?
Net als de tijdloze heilige geschriften, en hun verborgen lagen, en mysterieuze bouwwerken overal ter wereld, en ons lichaam, kan je dit geheel als open boek gaan lezen, met de juiste, inspirerende universele sleutels op de juiste wijze gehanteerd, vanuit begrip en voeling met de onderliggende samenhang van de/je ene werkelijke Natuur …

Net als de tijdloze heilige geschriften, en hun verborgen lagen, en mysterieuze bouwwerken overal ter wereld, en ons lichaam, kan je dit geheel als open boek gaan lezen, met de juiste sleutels op de juiste wijze gehanteerd …

Met onze moderne ‘Westerse’ manier van leven, met specialisatie, versplintering en gebrek aan overzicht, aanvoelen van de kwalitatieve grote lijnen en waardering van de eenheid in de verscheidenheid, zijn we behoorlijk afgedwaald van de werkelijke natuur en onze eigen natuur als heel mens, met inbegrip van ons intuïtief ontde(n)k-vermorgen.

In deze inleidende inspirerende lezingen en aansluitende oorspronkelijke cursusreeks reikt inzicht-begeleider Stefaan Van Nuffel je onthullende sleutels aan vol kiemkracht en potentieel voor toepassing, die je tot inzicht brengen in de wonderlijke onderliggende samenhang van het leven of de werkelijkheid. De werkelijkheid van hier en nu, waarin alle tijden vervat zijn en alle culturen, waar enkelingen ook toe ingewijd werden in de Mysteriescholen en de esoterische tradities wereldwijd  (de Egyptische, Indische, Hebreeuws-Chaldeeuwse, Christelijke-Gnostische en andere).

Ont-dek het zelfde in alles, en kom er zelf achter dat alle volgende kunsten of disciplines telkens over het(zelfde) geheel gaan, één en hetzelfde tijdloze ‘verhaal’ achter alle verhalen:

astrologie & astronomie, geometrie,
mythologie en symboliek van alle culturen,
wiskunst en getallenleer,
ook toegepast op alfabet(ten) en woorden in diverse talen,
die zelf als netwerken van betekenis- en klankverwantschap bekeken worden,
ethymologie (de wortels van woorden),
psychologie (in directe en subtiele waarneming),
al-chemie, fysiologie,
ontwikkeling en structuur van het embryo, de aarde en de kosmos, geschiedenis,
muziekleer en klank (met de boventonen als ‘klankregenboog’),
en de combinaties of kruisbestuivingen van al deze !

In zo’n holistische benadering zien we hoe al deze ‘kunsten’ en aspecten onderling verweven zijn in een integrale levenswetenschap.
Ook wordt duidelijk hoe deze als sleutels elkaar vanuit het geheel en als geheel wederzijds bevruchten en veel potentieel hebben tot verheldering in toepassingen en een eindeloos zelf-openbarend leren.

Dit maakt het mogelijk dat je als meer geïntegreerd of totaal, veelzijdig mens, je dieper kan afstemmen op het geheel in en om jezelf en de onderliggende scheppingsblauwdruk, of het Goddelijk Plan, om er beter mee samen te kunnen werken vanuit je unieke positie waar je staat als mens in het leven.
Zo kan je als een licht voor jezelf een helende brug slaan tussen verschillende onderling verweven disciplines, benaderingen en culturen en tussen de universele natuur (macrokosmos) en ons lichaam-geestcomplex(microkosmos).

In de verhelderende eenvoud in de frisse staat-van-schepping, zien we vanzelf de sleutels, waarbij zelfinzicht de centrale sleutel is. Zo kunnen we aspecten van de schepping als open boek beginnen lezen in een netwerk van interdisciplinaire samenhang.
(Bijv. het bekende Hermetische beginsel “Zo boven, zo beneden; zo binnen, zo buiten”,
de Wet van Analogie,  Al-les-in-Alles,
en de universele Golfbeweging of Ademhaling,
die in deze reeks concreet gemaakt worden langs verschillende wonderlijke invalshoeken).
Dit in een soort gezamenlijk Mysteriescholingsproces, waar je zelf ook heler, geïntegreerder, veelzijdiger en wijzer van wordt, dieper afgestemd op het geheel in en om jezelf en de onderliggende scheppingsblauwdruk en je positie in het Goddelijk Plan in je leven …

Een oorspronkelijke cursusreeks van drie elkaar aanvullende dagen en twee inleidende lezingen, alle eventueel afzonderlijk te volgen.
KOMT OOK AAN BOD OP ZATERDAGWORKSHOPS, op vraag en maat v/d deelnemers.

Er is telkens ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen en interactie op deze gezamenlijke ontdekkingsreis …

Henoch kubus / ster tetraeder cyferarchetype-relaties Living Insight

Henoch kubus / ster-octo/tetraeder cyferarchetype-relaties Living Insight

Natuurlijke Gulden Snede Geometrie & Holistische Waarneming en Ontwerp

Stefaan over bewustzijn van klank met hogere boventonen voor luidspreker met Schumann resonantie klank

Cursus Natuurlijke Gulden Snede Geometrie en wetensch. onderzoek en toepassingen op maat


Natuurlijke Gulden Snede Geometrie en Holistische Waarneming & Ontwerp
(in Antwerpen  en in Rotterdam zaterdag 19/7/2014), ook op vraag elders in 2016


Deze cursus, een Geometrische “da Vinci code” en vrouwelijke Geometrie voorbij de bekende (mannelijke, minder dynamisch-wervelende) Flower of Life,
werd vorig jaar al eens een dag gegeven in het Oost West Centrum als primeur en toen erg warm en begeesterd onthaald door de deelnemers –ook in de buurlanden (noordelijk en zuidelijk).
In de nieuwe weekendcursus-versie hiervan gaan we op al het onderstaande een stuk dieper en uitgebreider in dan in de dagformule.

Het gaat om een (in de natuur) herontdekte en geschouwde vrouwelijke Geometrie à la Maria Magdalena / Ishtar / Venus (de laatste op letterlijke wijze zelfs), met onder meer een niet eerder onthulde sleutel uit de Grote Piramide…

We tekenen samen, meten eenvoudig en snel (met speciale Gulden Snede passers), bekijken projecties en bekende kunstwerken, vormen in de natuur, onder meer de roos, het ei, waterwervels, het embryo, de hersenen, vele aspecten van ons gezicht en lichaam, tijdsevolutiepatronen, enz., vanuit een nieuw licht. We denken, luisteren en ervaren aan de hand van projecties van bijzondere, natuurlijke geometrieën en tekeningen (en muzikale composities), ontworpen of her-ontdekt door de spreker, in de blauwdruk van de natuur als open boek en in oude en eigen kunstwerken.

Hierdoor maken we de gulden snede aanschouwelijk en ervaarbaar in dit alles, net als de zogenaamde Fibonacci- en Lucas-(spiraal)getalreeks, die ermee in verband staan. Zo krijgen we een intuïtief en visueel inzicht in de samenhang van natuurlijke, energetische en esoterisch-symbolische oervormen. De patroon-herkennende en intuïtieve rechterhersenhelft wordt in deze interactieve, onthullende workshopdag (of -weekendformule) sterk aangesproken, net als het creatieve potentieel van de beelddenker/-voeler in u, die direct samenhangen ziet o.a. in oervormen in de schepping, zonder woorden of analyse.

We gaan ook in op hoe we anders en holistisch, gevoelig voor schoonheid, context en heelheid kunnen waarnemen en van daaruit holistisch ontwerpen, met een aantal inzichtgevende en praktische toepassingen met verrassend eenvoudige sleutels.


Voor de gelegenheid is er, ter inspiratie ook voor de cursus, een verzameling kunstwerken tentoongesteld, ouder, recent en in 2014 nog bijgemaakt, creatief geïnspireerd door bovenstaande ontdekkingen en op basis van deze en andere aangevoelde wetmatigheden & natuurwet(t)en …

 

Lees meer-versie (met EXTRA tekstinfo erbij, o.a. met de bullets in gedetailleerde opsomming van wat aan bod kan komen)

Natuurlijke Gulden Snede Geometrie en Holistische Waarneming & Ontwerp – intro-lezing o.a. in Rotterdam 23/1/2016

Deze cursus, een Geometrische “da Vinci code” en vrouwelijke Geometrie voorbij de bekende (mannelijke, minder dynamisch-wervelende) Flower of Life,
werd vorig jaar al eens een dag gegeven in het Oost West Centrum als primeur en toen erg warm en begeesterd onthaald door de deelnemers –ook in de buurlanden (noordelijk en zuidelijk).
In de nieuwe weekendcursus-versie hiervan gaan we op al het onderstaande een stuk dieper en uitgebreider in dan in de dagformule.

Het gaat om een (in de natuur) herontdekte en geschouwde vrouwelijke Geometrie a la Maria Magdalena / Ishtar / Venus (de laatste op letterlijke wijze zelfs), met onder meer een niet eerder onthulde sleutel uit de Grote Piramide…

We tekenen samen, meten eenvoudig en snel (met speciale Gulden Snede passers), bekijken projecties en bekende kunstwerken, vormen in de natuur, onder meer de roos, het ei, waterwervels, het embryo, de hersenen, vele aspecten van ons gezicht en lichaam, tijdsevolutiepatronen, enz., vanuit een nieuw licht. We denken, luisteren en ervaren aan de hand van projecties van bijzondere, natuurlijke geometrieën en tekeningen (en muzikale composities), ontworpen of her-ontdekt door de spreker, in de blauwdruk van de natuur als open boek en in oude en eigen kunstwerken.

Hierdoor maken we de gulden snede aanschouwelijk en ervaarbaar in dit alles, net als de zogenaamde Fibonacci- en Lucas-(spiraal)getalreeks, die ermee in verband staan. Zo krijgen we een intuïtief en visueel inzicht in de samenhang van natuurlijke, energetische en esoterisch-symbolische oervormen. De patroon-herkennende en intuïtieve rechterhersenhelft wordt in deze interactieve, onthullende workshopdag (of -weekendformule) sterk aangesproken, net als het creatieve potentieel van de beelddenker/-voeler in u, die direct samenhangen ziet o.a. in oervormen in de schepping, zonder woorden of analyse.

We gaan ook in op hoe we anders en holistisch, gevoelig voor schoonheid, context en heelheid kunnen waarnemen en van daaruit holistisch ontwerpen, met een aantal inzichtgevende en praktische toepassingen met verrassend eenvoudige sleutels.

We verkennen met een “da Vinci” code van natuurlijke geometrie, een wonderlijk guldensnede-gebaseerd grondplan van oervormen in de schepping en spiralen.
Dit met een verrassend eenvoudige sleutel, de gulden snede verhouding en de wetmatigheid van schaalinvariantie (relativiteit van schaal; ‘zo boven, zo beneden,’ eenvoudig gezegd), met ontelbare toepassingen die we terugvinden in:

  • verborgen grondplannen in het werk van Leonardo da Vinci (o.a. de bekende Vitruviaanse man, anders bekeken dan in de gekende boeken en interpretaties, tekeningen van embryo-in-baarmoeder, waterstromingen, enz.),
  • het geheim van de beroemde Sri Yantra uit het oud-Vedische India (visuele yantra-voorstelling/mandala van de scheppende Om-klank), die direct, al tekenend, ontwikkeld kan worden uit de Grote Piramide met een verrassend eenvoudige sleutel,
  • watervitalisatie (à la Schauberger) als toepassing met volgens de guldensnede wervelende natuur-kranen,
  • vrijmetselarij en andere symboliek,
  • de gulden snede cascade van de posities van exacte chakra-centra in het lichaam en van de kritieke spiraal(nul)punten in tijd van quantumsprongen in biologische evolutie van het embryo en diersoorten, de historische evolutie van het heelal en de mensheid, enz. …
  • basisvormen in de natuur en de mens: het kosmische gouden (kippe-)ei als grondvorm (uit pentagon & pentagram), de hersenen, het oor, de neusgaten, het gezicht, het embryo, het oeratoom (anu), enz. …
  • Deze benadering in geometrie gaat verder dan Flower of Life op basis van zeshoekige, mannelijke, rechtlijnige geometrie die meer statisch is. De natuurlijke gulden-snede wetmatigheid van deze geometrie, drukt zich uit als vrouwelijke, soms spiraalvormige vijfhoekige sacrale geometrieën –zoals die van de roos en het pentagram van esoterische ordes. Deze patronen zijn als een zogenaamde zelf-gelijkvormige ‘fractal’figuur in-zichzelf-ingebed/zelf-gelijkvormig en dragen meer beweging (vanuit/naar centra) en natuurlijke coherentie in zich.
  • De zogenaamde deeltje/golf-dualiteit in de vibrerende patronen van de geprojecteerde tekeningen wordt belicht en de rol van de waarnemer daarbij, concreet bij de “Tempel van Salomon”-guldensnedegrondvorm en de vele archetypische natuurvormen die daarin verschijnen voor het oog van de creatieve waarnemer …

De zogenaamde deeltje/golf-dualiteit in de vibrerende patronen van de geprojecteerde tekeningen wordt belicht en de rol van de waarnemer daarbij, concreet bij de “Tempel van Salomon”-guldensnedegrondvorm en de vele archetypische natuurvormen die daarin verschijnen voor het oog van de creatieve waarnemer …

Voor de gelegenheid is er, ter inspiratie ook voor de cursus, een verzameling kunstwerken tentoongesteld, ouder, recent en in 2014 nog bijgemaakt, creatief geïnspireerd door bovenstaande ontdekkingen en op basis van deze en andere aangevoelde wetmatigheden & natuurwet(t)en …

 

Eerdere korte tekstversie met extra links:
Natuurlijke Gulden Snede Geometrie (vrouwelijk, dynamisch equivalent ‘Flower-of-Life’, ook in 3D! met unificatie van geometrieën en integratie met ander disciplines!!! )
en Holistische Waarneming en Ontwerp (o.a. 25/ 8 / 2013 Oost-West centrum A’pen)

We gaan samen tekenen, meten (met speciale passers), bekijken projecties en kunstwerken, denken, luisteren en ervaren om de gulden snede en de Fibonacci (spiraal)reeks, die ermee in verband staat, aanschouwelijk en ervaarbaar te maken en visueel inzicht te krijgen in de samenhang van natuurlijke en energetische oervormen. De patroonherkennende en intuïtieve rechterhersenhelft wordt in deze interactieve, onthullende workshopdag sterk aangesproken, en het creatieve potentieel van de beelddenker in u, die direct samenhangen ziet, zonder woorden of analyse. We gaan in op hoe we anders en holistisch, gevoelig voor schoonheid, context en heelheid kunnen waarnemen en vandaaruit holistisch ontwerpen.We verkennen met een “da Vinci” code van natuurlijke geometrie, een wonderlijk guldensnede-gebaseerd grondplan van oervormen in de schepping. Deze vinden we terug in verborgen grondplannen in het werk van Leonardo da Vinci (o.a. de Vitruviaanse man, anders bekeken dan in de gekende boeken en interpretaties), het geheim van de beroemde Sri Yantra (visuele yantra-voorstelling/mandala van de scheppende Om-klank in de Veda’s), watervitalisatie als toepassing met guldensnede-spiraliserende “Schauberger”-type kranen, vrijmetselarijsymboliek, de gulden snede cascade van de posities van exacte chakra-centra in het lichaam en van de kritieke spiraal(nul)punten van quantumsprongen in tijd, en ook basisvormen in de natuur en de mens: het kosmische gouden (kippe-)ei als grondvorm, de hersenen, het oor, de neusgaten, het gezicht, het embryo, het oeratoom (anu), enz. …
Dit aan de hand van projecties van bijzondere, natuurlijke geometrieën en tekeningen (en muzikale composities), ontworpen door de spreker, of beter: her-ontdekt in de blauwdruk van de natuur, haar archetypische vormen en verhoudingen, die van het menselijk lichaam en deze die direct, al tekenend, ontwikkeld kunnen worden uit de Grote Piramide (met elementen daarin waar we even op ingaan). Dit met een verrassend eenvoudige sleutel, de gulden snede verhouding en de wetmatigheid van schaalinvariantie (relativiteit van schaal; ‘zo boven, zo beneden,’ eenvoudig gezegd), met ontelbare toepassingen …Dit gaat verder dan Flower of Life op basis van zeshoekige, mannelijke, rechtlijnige geometrie. De natuurlijke gulden-snede wetmatigheid van deze geometrie, drukt zich uit als vrouwelijke, spiraliserende vijfhoekige sacrale geometrieën –zoals die van de roos en het pentagram van esoterische orde- die als een fractal in-zichzelf-ingebed zijn en die meer beweging(vanuit/naar 1 centrum) in zich dragen. Dit in contrast met de meer statische, rechtlijnige vormen op basis van de zeshoek.

De deeltje/golf-dualiteit in de vibrerende patronen wordt belicht en de rol van de waarnemer daarbij, concreet bij de “Tempel van Salomon”-guldensnedegrondvorm en de vele archetypische natuurvormen die daarin verschijnen voor het oog van de waarnemer…
Tentoonstelling ook van kunstwerken op basis van deze wetmatigheden, ook buiten de workshop…
* Stefaan kan je ook individueel of in groep begeleiden voor een holistisch ontwerp van een kunstwerk of logo, dit voor je doen -ook op muur of wand- of een onderzoek op maat doen met toepassing van nieuwe wetenschap voor diagnose, holistisch ontwerp, prognose of oplossingen optimaal op duurzaamheid en de natuur afgestemd (zie Onderzoek-Boeken ), op maat van de Natuur(wetten).* B. Ir. Stefaan werkt ook met kwantum-melodieën(*) voor het (de)materialiseren van bio-moleculen zoals hormonen in levende wezens en met een speciale sonometer bijv. om subtiele energieën te meten en te helen.
(*) Toepassingen zoals ook recent ont-dekte quantum-melodieën
om heel precies moleculen zoals (voedings)stoffen, supplementen, eiwitten zoals hormonen enz. te (de)materialiseren in een mensenlichaam & planten bijv.
Vele toepassingen
en tips voor gezondheid en goedkope energetische tools voor dagdagelijks gebruik,
vind je op de archief-site (http://livinginsight.googlepages.com) en in op individuele sessies kan dit op maat verdiept worden, vanuit een algemene achtergrond ivm quantum-melodieen voor alle mogelijke (bio-)moleculen zoals aminozuren, vitaminen en mineralen. Vraag evtl. een gratis nieuwsbrief aan – deze gaan o.a. over cirkels waar o.a. dit soort workshops in het kort aan bod komen – met vrije bijdrage…Zie http://sites.google.com/site/livinginsight/quantum-melodieen voor meer info : Quantum-melodieën (voor selectieve (de)materialisatie van alle mogelijke moleculen in levende wezens) waar de melodieen ook bepaalde bio-moleculen bv. hormonen of bepaalde stoffen in het lichaam in hogere mate materialiseren …
Zie ook Aanbod / Onderzoek op deze website voor pionierend wetenschappelijk onderzoek op maat …

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>