Natuurwijs geZONd

 

GeZONd levenswijs ADVIESgesprekken op maat -met integrale gezondheid met o.a. celzouten in de juiste vorm
en/of met ayurvedische consultatie met veelzijdige, donerbouwde achtergrond naast opleiding en ervaring in ayurveda (aangevuld met celzouten en DIGITALE SUPPLETIES met frequenties)

en CURSUSSEN Natuurwijs Gezond en Vedisch Wijs- met Scheppingsblauwdruk
zoals op zater-&zondag in het voorjaar 2015 (met lezing over groter perspectief) en in het najaar 2014 met inzichtsleutels (cursusweekends Antwerpen, ook elders) tot praktische alchemie met o.m. de celzouten in juiste vorm en ook in 2015 gratis open dag en proefles (over Vedisch en ruimer holistisch kader)

(onderaan op deze pagina meer info;
of telkens actueel via het gratis maandelijks e-zine/nieuwsbrief! )

Stefaan voor gezond groen in zonlicht

CURSUSSEN Natuurwijs geZONd , dag-/weekend-opleiding of langer in groep kan ook – naast bovenstaand individueel geZOND levendswijs adviesgesprek op maaten lezingen – zie hoger :
Zaterdag 10/5, Zondag 8/6, Zondag 6/7/2014Zater- en zondag 27&28/9/2014!
Stefaan Natuurwijs Gezond spreker

(Ayur)Vedische Wijsheid, ScheppingsBlauwdruk & Gezondheid in 2014,
zondag 28 en 29/9/2014 :


Vele moderne chronische ziekten ontstaan doordat we met onze moderne onwetende ‘westerse’ manier van leven behoorlijk zijn afgedwaald van de natuur en onze eigen natuur als mens. Vandaar een explosieve ontwikkeling van steeds meer zware pathologieën -zoals kanker (één op de drie Vlamingen, steeds jonger).
De reguliere westerse medische wereld heeft –ondanks zijn verdiensten- hierop geen afdoend antwoord, curatief en preventief. Ayurveda, een holistische natuurgeneeswijze en -wetenschap, al meer dan 5000 jaar beoefend en nog steeds toepasbaar, is de enige die erkend wordt door de World Health Organization.

De lesgever belicht de diepere wortels ervan in de Vedische zienswijze, haar grondbeginselen en toepassing ervan nu, op basis van jarenlange studie en praktijkervaring. Hij is co-auteur met een internationaal bekende authentieke ayurveda-leraar en was ayurvedische arts van onder meer de Dalai Lama.

Ben je op zoek naar diepere voeling met en oorspronkelijker inzicht in de onderliggende samenhang (blauwdruk) in de schepping & onszelf, met sleutels verborgen in de immense Oud-Indische Vedische literatuur ? Benieuwd naar duiding van oorzaken van moderne verstoringen van integrale gezondheid in je eigen leven(swijze),  praktische, eenvoudig toepasbare tips (voor voeding, water, straling, stress, mantra’s e.v.a.), vitale kennis en oeroude&hedendaagse pionierende zelf-geteste oplossingen voor integrale gezondheid, die quasi onbekend zijn, niet te vinden ook in Westerse boeken (o.a. over ayurveda) ?

Dan zijn de vele oorspronkelijke, veelomvattende kennis- en inzichtjuweeltjes van elke op zich staande cursusdag van de drie een aanrader. Oeroude (vooral Vedische) natuur-& levenswetenschap en recente baanbrekende inzichten slaan een helende brug tussen de universele natuur (macrokosmos) en ons lichaam-geestcomplex (microkosmos) in het leven van elke dag, geïnspireerd vanuit een verdiept holistisch en spiritueel levensperspectief. Telkens ruim de gelegenheid tot vragen stellen.

Elke cursusdag staat op zich, behandelt andere zaken in afstemming met de deelnemers en is dus ook afzonderlijk te volgen, de andere dagen aanvullend in het geheel van onderwerpen (zie “lees verder” op de site) – ‘te proeven’ dus om te zien of je de smaak te pakken krijgt voor meer …

 

Shree yantra Vedische mandala van de schepping

Vedische Shree Yantra geeft ook een blauwdruk van de schepping boordevol verborgen informatie en samenhangen …LEES MEER VERSIE (Ayur)Vedische Blauwdruk&Gezondheid
:

Vele moderne chronische ziekten vinden hun ontstaan in het feit dat we met onze moderne ‘Westerse’ manier van leven behoorlijk zijn afgedwaald van de natuur en onze eigen natuur als mens.
Echter, door dieper inzicht in die oer-natuur en voeling met de samenhang erin en vitale kennis kunnen we op eenvoudig toepasbare wijze van binnenuit, natuurlijker-wijs een tegenbeweging in gang zetten naar een oorspronkelijkere, gezondere levenswijze.
De onnatuurlijke levenswijze en onwetendheid leidde tot een explosieve ontwikkeling van een nog steeds toenemend aantal zware pathologieën, en op steeds jongere leeftijd -zoals kanker; nu kan één op de drie Vlamingen zich al op kanker gaan voorbereiden. En de klassieke westerse medische wereld heeft –ondanks zijn verdiensten ook wel- hierop geen afdoend antwoord, curatief en preventief. Door toenemende straling, (energetisch) vervuilende levenswijze, water en voeding en vele andere aspecten van het moderne leven is ons natuurlijk immuniteitssysteem grondig ondermijnd. Ook de toenemende psychische stress heeft daar een aandeel in – met toenemend aantal depressies en/of burn-outs in de huidige rat race …

Ben je op zoek naar diepere voeling met en oorspronkelijker inzicht in de onderliggende samenhang (blauwdruk) in de schepping en onszelf ? En benieuwd naar  duiding van oorzaken van moderne verstoringen van naar gezondheid naar lichaam&geest in je eigen leven(swijze),  praktische, eenvoudig toepasbare tips  en waardevolle oeroude en erg hedendaagse kennis en oplossingen voor integrale gezondheid, die quasi of helemaal onbekend zijn, niet te vinden ook in Westerse boeken (ook over ayurveda) bijvoorbeeld ?
Ze worden zelden gedeeld, terwijl ze vaak eenvoudig en goedkoop toe te passen zijn.

Dan is deze reeks van drie oorspronkelijke, afzonderlijk te volgen cursusdagen een aanrader.
We vertrekken van oeroude universele inzichten en samenhangen in de (ayur)vedische zienswijze, die de lesgever onder meer met onthullende sleutels in de immense Oud-Indische literatuur van de Veda’s terugvond en in andere oude geschriften boordevol toepasbare en inzichtgevende (vaak verborgen) wijsheid. Daarnaast reiken we hedendaagse inzichten en zelf-geteste eenvoudig toepasbare oplossingen en praktische info aan, gebaseerd op baanbrekende recente onderzoeken&ontdekkingen. Dit na jarenlange studie en praktijkervaring, onder meer bij een bekend internationale authentieke ayurveda-leraar en de ayurvedische arts van (onder meer) de Dalai Lama, een arts die co-auteur met de lesgever. Zo krijgen we een synthese anno 2014 van het beste van Oost en West, en van oud en nieuw…

Met deze cursus kan je zelf in je eigen leven de oorzaken van moderne verstoringen van gezondheid beter gaan duiden, opsporen en aanpakken, onder meer in specifieke industriële voeding en niet individueel & mense(natuur)lijk afgestemde, vaak goedbedoelde voedingsregimes, levenswijze, omgeving (o.a. toenemende straling, vervuiling, ook energetisch, en klanken, water e.a. van lage bio-energetische kwaliteit) en stress.

De lesgever belicht de universele grondbeginselen en samenhangen van Ayurveda, een holistische natuurwetenschap die reeds meer dan vijfduizend jaren beoefend wordt. Deze oud-Indische leer heeft haar achtergrond in de immens uitgebreide Vedische integrale wijsheid (deels in de Veda’s verborgen met een aantal wonderlijke sleutels, onder meer in de Purana’s en de Bhagavad Gita bijv., in de Gayatri mantra en in de Sri Yantra met het Sanskriet alfabet en de Sankhya-leer).
Ayurveda is de enige natuurgeneeswijze die erkend wordt door de World Health Organization (WHO) vanwege haar aanvullende waarde op de reguliere Westerse gezondheidszorg – zeker voor chronische aandoeningen en preventief op maat van je individuele constitutie. Zij heeft ook in deze tijd haar waarde en toepasbaarheid bewezen, met meer en meer wetenschappelijke studies errond.

De universele grondbeginselen van de ayurveda, haar oorsprong in en samenhang met de Veda’s worden belicht. Onder meer de 3 geestelijke hoedanigheden en de 5 elementen (waaruit wijzelf en de wereld bestaan) en de dynamische (on)balans van de levensenergieën (de drie dosha’s in 7 combinaties) in onszelf en de omgeving en ama (verontreinigingen in lichaam&geest) en agni (o.a. stofwisselingsvuur) worden kort geduid, in hun diepere samenhang. De grondslagen en toepasbaarheid van het (Ayurvedische en) Vedische systeem van levensinzicht en integrale gezondheid in onze huidige tijd worden toegelicht op het gebied van voeding, levenswijze, dagelijkse routine, vitaliteit en zelfkennis, net als de spirituele dimensie en onderliggende samenhang (‘blauwdruk’) in de schepping en onszelf.

Qua praktische toepassingen kunnen op elke cursusdag volgende onderwerpen aan bod komen: voeding&levenswijze op maat van je constitutie en vele vitale waterweetjes, de gal- en leverreinigingskuur, sungazing, maanfasen, energetische hulpmiddelen en eenvoudige, onderzochte manieren om de immuniteit te verhogen, (zelf)helend gebruik van de stem, de oeroude wetenschap van (50 Sanskriet) klanken, en mantra’s, enz. …
Ook de Gayatri mantra kan hierbij aan bod komen, die bestaat uit 24 lettergrepen met hun 24 bio-energetische lichaamslokaties en spirituele kwaliteiten bij de mens als microcosmos (met 24 ruggegraatwervels). Dit in samenhang onder meer met de 24 lunaties van het zonnejaar en de 27 oud-Indische sterrenconstellaties …
Daarnaast ook stem(frequenties-)analyse voor het opsporen van subtiele onevenwichten, de effecten van langgolvige warmtestraling, nieuwe watervitalisatie-, omgevingsharmonisatie- en stralingsneutralisatietechnologie, fijnstof, oude en nieuwe eenvoudige, goedkope vitalisatie-, energetische zuiveringsmethodes en biologische reinigingstechnieken voor ruimtes en mens en de Chinese holistische geneeskunde met o.a. de meridianenleer en haar samenhangen.
Verder ook duurzame, op de natuur afgestemde optimale technologie, energetische velden van de Aarde (o.a. zelf onderzochte Schumann resonanties, gekoppeld aan specifieke hersen(golv)en&bewustzijstoestanden die elk met hun frequentie exact verbonden blijken met de andere (on)ontdekte planeten van ons zonnestelsel)
en praktische elementen van kwalitatief (samen)leven vrijer van stress ), toepassing van de ethymologische, symbolische, numerologische, astrologische, geometrische, psycho-fysio-biologische, muzikale, klank- en andere esoterische sleutels tot wijsheid van de oude geschriften en de Natuur & onszelf (zelfinzicht!) als open boek,
enz. …

De vele kennis- en inzichtjuweeltjes van elke cursusdag, samen of apart te volgen, kunnen je aanzetten tot een kwalitatievere, kern-gezonde levenswijze dichter bij je individuele aard én (de) Natuurwe(t)ten. Oeroude (vooral Vedische) natuur-& levenswetenschap en recente baanbrekende inzichten slaan een helende brug tussen de universele natuur (macrokosmos) en ons lichaam-geestcomplex (microkosmos) in het leven van elke dag, geïnspireerd vanuit een verdiept holistisch en spiritueel levensperspectief.

Er is telkens ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De 3 cursusdagen staan elk op zich, maar je kan er ook 2 of 3 van volgen (waarvoor je apart inschrijft, dus je kan ook eerst een dag komen proeven, om te zien of je de smaak te pakken krijgt voor meer). In afstemming met de deelnemers wordt er op elke dag geput uit oorspronkelijke kennis en inzicht van jarenlang intensief, veelomvattend onderzoek. Zo is elke cursusdag wat anders, de andere dagen aanvullend in het geheel van onderwerpen (hoger deels opgesomd). De oorspronkelijke ontdekkingen en veelomvattende kennis, zijn ontstaan door telkens diepere vragen te stellen (naar de oorsprong & onderliggende samenhang toe) met onbevredigend antwoord -ook vanwege kenners,  en door zelf diepgaand op onderzoek uit te gaan …
PS: De lesgever, autodidact in de Ayurveda, Vedische astrologie en Vedische kennis (met een aantal sleutels om ze op andere niveaus te lezen), genoot ook een stuk opleiding bij een internationaal bekende Indische ayurvedische arts en leraar in Master Classes Ayurveda in België & Nederland. Deze internationaal gevraagde Indiër was van kindsbeen af in de mondelinge oorspronkelijke spirituele & ayurvedische traditie ondergedompeld en ook als Westers arts geschoold. Eerder was deze man ook ayurvedisch arts van o.a. de Dalai Lama (en leerling van de arts van Maharishi Mahesh Yogi). De spreker en lesgever schrijft nu zelf veelomvattende boeken over integrale gezondheid en de essentie van ayurveda en de Veda’s in een verdiepend holistisch perspectief, ook in samenwerking met hem.
Verder verzorgt Stefaan workshops en lezingen over Ayurveda (toegepast voor kinderen e.d.), zelfinzicht en toepassingen van oorspronkelijke ontdekkingen en samenhangen met hun toepassing …

 

EERDERE WORKSHOPS:

Een levenswijze dicht bij de/onze natuur in de nieuwe tijd

De uitdaging van integrale, totale (geestelijke) gezondheid van een mens & wereld wordt, ook in de ontkiemende nieuwe tijd nu, nog altijd gezien als iets persoonlijks, iets individueels … En dit terwijl we als individu niet los staan van een maatschappij die van de natuur rondom ons (zichtbaar en onzichtbaar) en van onze eigen natuur vervreemd geraakt is. En het is geen maat voor gezondheid als individu goed aangepast te zijn aan een maatschappij die ten gronde ziek is. We zijn in deze tijd van (bewustzijns)crisis in transitie naar iets totaal anders, dat in de wortel kerngezond is. Dit is een beweging die begint bij onszelf, met de natuur als open boek…

Op basis van een meer holistische waar-neming en bijhorende waar(he)den bekijken we met praktische info verschillende aspecten van duurzame transformatie van onze levenskwaliteit – verder opgesomd. Dit kan mede de aanzet geven tot een totaal andere levenswijze dicht bij onszelf, op maat van onze individuele aard én ook op basis van de Natuurwetten. We passen oeroude natuur-& levenswetenschap en recente baanbrekende inzichten in de wetten van de natuur en ons lichaam toe in het dagelijks leven. Aan bod komen onder meer:

– het belang van uw individuele constitutie te kennen (ayurvedische praktijk), met voedings- en levenswijze-advies op maat hiervan,
– eenvoudige zelf uitgeteste ontdekkingen als sungazing, met geZONd verstand ‘zonnestaren’ – 10 maanden dagelijks door de begeleider zelf beproefd – en energetische hulpmiddelen, blootvoets wandelen en een simpele doe-het-zelf lever/galkuur als een van de beste preventieve gezondheidsmaatregelen en gebruik van de stem (o.a. boventonen en quantum-melodieën) als (zelf)helend instrument,
– Schumann resonanties (door de spreker in Slovakije onderzochte velden van de Aarde, gekoppeld aan onze hersenen en blijkbaar ook de andere planeten …. ) en energetische netwerken en knooppunten in tijd en ruimte op Aarde (en duurzame, optimale op de natuur afgestemde technologie en toepassingen),
– energetische hulpmiddelen en het neutraliseren en zelf vitaliseren van drinkwater (richting bronwaterkwaliteit) op verschillende eenvoudige en vaak goedkope manieren
– ontdekkingen over elektrostress van straling in de leefomgeving en energetische neutralisatie en harmonisatie daarvan (onzichtbare maar aanwezige onnatuurlijke straling van mobieltjes, draagbare telefoons, elektrische apparaten, WiFi, enz.)
– stressvrij leven door zelfinzicht (in verband met psychologische stress, houding en levensoriëntatie) en vereenvoudiging van de levenswijze, consuminderen en samen/delend leven met tips voor de levenspraktijk voor een autonomer en meer verbonden leven.

Do try this at home! ;-)

Natuurlijkerwijs Natuurwijs …

 

PS: ook deskundig advies op maat, ook ayurvedisch consult met voeding, behandeling en levenswijze op maat. Daarbij ook bijv. oplossingen voor uw WATER (voor vitalisatie, neutralisatie en verwijderen van belastende energie en informatie erin), drinkwater en het andere water (geïnformeerd water waar wij grotendeels uit bestaan lichamelijk gezien)

- van scalaire Quantum-hanger over natuurlijke (soms heel eenvoudige en goedkopere) oplossingen tot Memon voor optimaal resultaat …
Idem voor straling en electrosmog en luchtkwaliteit in uw huis of gebouw of omgeving …

Vragen? Een afspraak ?  Zie contact gegevens hoger…

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>