Levenswijs

 

 

De Kunst vh (in)Zien is de Enige levende Waarheid – Zij Al1 beVrijdt;
met inspirerende zelfinzichtgesprekken op maat (zie verder)
naast nu-cirkel-dinsdagavonden in Oost-Souburg
en lezingen 18/5, 15/6/2016 , … :  Het Gouden Tijdperk begint (in) (N)U!  (www.levendinzicht.nl) … [Eerder op 21/4/2016 met positieve respons in het Vrijwilligerspunt en 't Westlicht in Goes ook bijv.]
LICHT/ZelfInzicht-#CONSULTS voor inzicht in uzelf, uw blokkades incluis,
OOK MOGELIJK vóór/na de lezing op afspraak:
- in Middelburg woensd. 15/6 vóór de lezing, kan ook bijv. daags na de lezing of nadien
- in Gent dond. 23/6 vanaf 16u. vóór lezing (Evert Jan 24/6, Stefaan evtl. afspr. nadien),
(Met uw sterren/archetype-patronen verhaal als insteek kan ook bij mezelf. (Ook via klanken en cijferpatronen. Om er door doorleefd inzicht vrij van te zijn.)

 

Wat betekent het totaal vrij te zijn vanbinnen, ten volle in het nu te leven? Wat is daarvoor nodig in je dagelijks leven?

“De kunst van het (in)zien is de enige levende waarheid. Zij alleen bevrijdt”(Stefaan Van NU-ffel)
Je hebt al zoveel gehoord/gelezen over bewust in het NU leven maar je vraagt je af wat dat precies inhoudt in je dagelijks leven of en hoe dit kan?
Je hebt brandende levensvragen, nood aan een integraal levensinzicht van binnenuit?
Je leeft in stress/conflict & voelt dat er meer in het leven is, maar kunt het niet vatten?
Je wilt ten volle leven vanuit je hart of eigen bezieling, innerlijk vredevol, onafhankelijk van de omstandigheden, en je durft niet, erop hopend of je denkt dat het onmogelijk is?
Je wilt graag je levenshouding ten gronde transformeren en jezelf helen, maar denkt er geen tijd of energie voor te hebben?
Je vindt het boeiend, uitdagend of zelfs noodzakelijk om dieper in jezelf te gaan en diepgewortelde blokkades op te ruimen?
Je gelooft niet in snelle methodes, trucjes, dure cursussen, theorieën, modellen en guru’s om naar de kern te gaan, maar staat open voor een totaal nieuwe ontde(n)kking van de geest?

 

De begeleider gelooft niet in psychologische methodes – of beter: hij ziet voor zichzelf dat ze in de grond niet werken, maar hij neemt je mee op een reis in het nu. Een reis in de onbekende diepten van onszelf, die we samenmaken als een licht voor onszelf …
Het probleem van methoden is dat ze geen radicale ommekeer teweeg kunnen brengen in de geest, omdat ze werken op basis van denkwerk (dat ook emotionele reacties omvat). Onze verkrampte denkgeest is juist het probleem als we het belang ervan zien een eind te maken aan onze ellende en schijnzekerheden. Vaak zitten we vast in een programma van het verleden, of zijn we bezig met de toekomst die – psychologisch gezien – niet bestaat.

 

We vertrekken van wat er in ons leeft, in de groep, nu, en we hanteren geen filosofie, autoriteit of theorie, noch ik-gerichte therapie voor ongezonde aanpassing aan een ongezonde maatschappelijke norm …

In een inzichtdialoog of privé-consult kunnen we, als de kwaliteit van ons eigen leven ons lief is, onszelf en onze niet onderzochte aannames en illusies blootleggen en in vraag stellen, om samen dieper te gaan kijken in de totaliteit van onze geest. Zo kunnen we met gepassioneerde mede-leerlingen de feitelijke oorzaken van alle conflict en leed en onze levensvragen onderzoeken en ontdekken op een intense, directe manier, met alles wat we zijn en denken te zijn. Dit is de intentie: vanzelf tot een inzichtdialoog komen in lichaamsgewaarzijn, afgewisseld met stiltes en enkele oefeningen als niet-verbaal experiment … Zo’n intens verkennend samenzijn kan je leven veranderen als je het belang inziet van een geheel andere benadering in totale aandacht en de passie van eenvoud – vrij van houvast…

Enkel en alleen een totaal andere manier van kijken naar onze geest (stil doorvoelend waarnemen, vrij van verleden als dat kan) doet op zich al het duurzaam bevrijdend werk, zoals je het nergens kan leren. Zoals je ook liefde, aanwezigheid of diep levensgeluk nergens kan oefenen of bereiken door het te willen of na te streven … Inzicht is zijn eigen methode … In deze tijden van wereldcrisis staat de begeleider een totaal andere manier van (samen)leven voor, heel dicht bij onszelf en de levende feiten. Deze  innerlijke ommekeer, zonder houvast in denkbeelden, beloften of afhankelijkheid is het fundament.

Kan je zo leven? Ervaar en ontdek het zelf in je leven …

Stefaan wil het organisch inzichtsproces in de groep kwalitatief kunnen begeleiden en ruimte geven voor alle deelnemers, vandaar dat we het aantal deelnemers beperken.

Levensinzicht begeleiding/inspirerende (zelf)inzichtgesprekken – Levenskwaliteit ten gronde

!

Stefaan nog niet levenswijs gedraaid aan zee

LevensInzicht begeleiding rond bewustwording, direct levensinzicht & vanzelf levenskwaliteit in de dagelijkse levenspraktijk :
soms is een ogenblikkelijke draai van 90 graden vereist
voor herbronning in helderheid als een licht voor jezelf !

Stefaan levenswijs gedraaid in vreugde zonder oorzaak

Stefaan levenswijs gedraaid in vreugde zonder oorzaak …

“Een leven zonder zelfkennis is het niet waard geleefd te worden…” (Socrates)
“De kunst van het (in)zien is de enige levende waarheid.
Zij alleen bevrijdt.” (Stefaan Van NU-ffel)

1-op-1- adviesgesprekken of (zelf)inzichtsessies mogelijk
voor totale geZONdheid naar lichaam&geest (zelfinzicht&levenswijze) en energetische levenskwaliteit. Geen afhankelijkheid, geen beloften of commerciële belangen…

Ont-de(n)k jezelf !

Aanslepende of acute levensvragen ?
Niet voldoende helderheid in een uitdaging (innerlijk&uiterlijk)
of de sleutel tot de kern ervan, mogelijk in jezelf ?

Voeling kwijt met wat je passie is, je unieke bezieling en heel-heid,
vastgelopen in je eigen referentiekader en ontevreden met de in-the-box antwoorden van de vele methoden, modellen en ‘deskundigen’ ?

Heb je een probleem waar je stromende inspiratie of het directe licht van inzicht van binnenuit alles duurzaam zou kunnen veranderen ?

Dan kan ik jou, vrouw of man, een inspiratie gesprek aanbieden, als onder vrienden, zonder autoriteit – om samen direct te kijken naar wat er leeft.
In dat proces bied ik mijn luisterende aanwezigheid en vragen om blinde vlekken en ononderzochte aannames, schijn-zekerheden en programmaties naar boven te brengen, te doorvoelen en vanzelf vrij te maken.
Deze belemmeren je -zoals je zelf kan zien- zolang ze niet door-zien worden. Ik houd je dus eenvoudig een heldere spiegel voor die jou toont zoals je bent in de mate dat er openheid is in de intensiteit van het niet-weten, aanwezig in het nu.

Dit met als doel nieuw inzicht te krijgen in jezelf
en door-voeld en herbrond je eigen inspiratie te laten stromen, als een bevrijdend licht voor jezelf, dat een ander of iets buiten jou je nooit kan geven.
Zo kan je groeien in het ten volle aanwezig en creatief zijn in het dagelijks leven met al zijn uitdagingen qua relatie, gezin, werk of missie en integrale gezondheid in de wereld zoals hij is…

We kiezen samen een locatie uit om ongestoord te communiceren. Dat kan ergens binnen zijn of op een mooie plek in de natuur bij een wandeling, om ook op die manier ergens in beweging, fris en vitaal te blijven -en voeling te houden met onze eigen natuur.

Vooraf kunnen we best even afstemmen over wat jij verwacht van het gesprek en heb je misschien vragen aan of over mij. Daarom hebben we altijd eerst telefonisch contact; je kan daartoe best eerst even reageren op deze advertentie.

Ik werk vanuit hart en ziel op donatiebasis met minimum van 40 Euro per uur, wat het jou waard is, voor beiden rechtvaardig, telkens na afloop aanvoelend wat de waarde ervan blijkt te zijn in jouw leven…
Je kan evtl. ook even afstemmen in een nu-cirkel met een groep (vrije bijdrage en tegelijk je open aanwezig-zijn als vereiste), hoe het inzichtsproces daar gaat.

Bij echt ernstige psychische problemen, ga je beter eerst naar een deskundige, want deze directe, compromisloze en tegelijk zacht doordringende totaal-benadering vraagt wel een zeker geestelijk evenwicht naast enige sensitieve, intelligente openheid als basis.

Geïnspireerde groet en graag tot ik jou ont-moet,

Stefaan

NB: Sinds vele jaren begeleid ik in België en Nederland mensen en groepen
om in aandacht, in het nu te leven en anders waar te nemen.
Dit in dialoog met en zonder woorden, samen aanwezig in lichaam en geest,
en in creatieve workshops met out-of-the-box holistische benaderingen …
Want complexe uitdagingen -zoals het leven- vragen een radicaal eenvoudige geest, die fris is,
vrij van het bekende, zowel qua kennis als psychisch, voor uiterlijke en innerlijke uitdagingen…

Er wordt nogal wat beloofd, ook in de therapeutische wereld,
met aanbod van wat wezenlijk nog steeds een programmatie is (en denk(beeld)-werk en voelen rond een ‘ik’-centrum), een methode, een bemiddelaar of autoriteit staat direct inzicht, reaktieloos doorvoelen en bevrijding in de weg.
En het probleem van totale (geestelijke) gezondheid van mens&wereld
wordt nog altijd gezien als iets persoonlijks-egocentrisch…
Gaat het niet veel dieper?
Gaan symbolen, specialisten of technieken de mens wel ten gronde veranderen,
waar een totaal andere, meer holistische benadering vereist is ? LEVENSWIJS zonder wijzer…
Kan je zo leven? Ervaar en ontdek het zelf, telkens opNieUw, zonder beloftes rond iets wat je niet kan voorspellen of programmeren : ons leven(skwaliteit) hangt ervan af …
Meditatie in het dagelijks leven
is de beweging van (totale) aandacht(zonder voorkeur of ‘keuze’),
een leven vrij van identificatie met het geheugen en streven,
een natuurlijke deprogrammatie op alle niveaus van ons leven
en wat dan vanzelf in het leven kan komen…

Naast deze levensinzicht sessies kan u bij Stefaan terecht
voor adviesgesprekken op maat met als insteek jouw sterrenverhaal en archetypische patronen of rond integrale geZONdheid (naar lichaam&geest, in de maatschappij) en levenswijze vragen rond zelfkennis en levenswijze, stem coaching (boventonen en ondertonen en creatieve expressie en voor ontspannen bij stress of vitaliteit verhogen bij vermoeidheid ).
Ook voor toepassing van grensverleggende nieuwe-tijdskennis voor individuen en organisaties in de levenspraktijk.

Dit op lokatie of in de thuispraktijk in Oost-Souburg, Nederland, (tijdens een natuurwandeling) of te Antwerpen, België.

DOOR WIE?
De adviesgesprekken/inzichtsessies worden met hart en ziel begeleid door Stefaan VanNUffel, (mede-)levensleerling; hij is spreker, schrijver, inzichtscoach, educatief pionier en onafhankelijk onderzoeker, in een eerder leven ir. en hij begeleidt sinds 2000 workshops, cirkelreeksen in Nederland en jarenlang in België met interactieve voordrachten, rond inzicht in de samenhang in natuur en mens en in onze eigen geest in het dagelijks leven. Hij is ook betrokken geweest in diverse educatieve projecten. Vanwege zijn veelzijdige achtergrond met diepte zijn gemotiveerde mensen van diverse achtergrond welkom, als ze open staan om te leren.

VOOR WIE? Zie hoger. Voor mensen in redelijk psychisch evenwicht
die het belang zien van een licht te zijn voor zichzelf, aanwezig in het nu, als enige duurzame optie die naar de kern gaat:
een transformerende verkenning in de kracht van het nu in een vriendschappelijke, verkennende ont-moeting met een mede-levensleerling.

WAAR? Oost-Souburg (en elders, ook in België), vraag naar het adres ( op locatie in Nederland kan indien nodig ook).

WAT? Inzichtdialoogreeksen in lichaamsgewaarzijn, sensitief aanwezig in het nu.
Leeft u (in het nu) ?
Wat betekent het om totaal vrij te zijn vanbinnen
en wat is daarvoor nodig in mijn dagelijks leven?
En ontmoet u graag een (ander) gepassioneerd bewust levend mens in intense, mogelijk confronterende communicatie om naar de wortel, de oorzaak te gaan van een konflIKt of brandende levensvraag?
Geen filosofie (denksysteem), noch theorie, noch egocentrische therapie, noch ideologie.
Het gaat over uw eigen leven(skwaliteit) … We onderzoeken we samen,
luisteren en praten, met stiltes en belevingsexperimenten betrokken op de levenspraktijk.

We vertrekken van wat er leeft, telkens hier en nu, verkennen en ont-dekken samen, aanwezig in het nu,
of het mogelijk is ons dagelijks leven ten volle te leven.
Dit vrij van mening, model en theorie,
vrij van verleden als dat kan ? …

Direct Inzicht
in de en onze natuur
verandert deze natuur/jezelf vanbinnenuit.
Dit op een voor jou unieke wijze
richting natuurlijke levenswijze & levenswijsheid,
natuurlijkerwijs in het vuur van aandacht nu.

HOE INFORMEREN OF AFSPREKEN?
Voor al je vragen of het maken van een afspraak mail je naar: livinginsight(at)gmail(punt)com.

Voor al je vragen of het maken van een afspraak mail je naar: livinginsight(at)gmail(punt)com.
Een zelfinzicht sessie gebeurt op donatiebasis met een minimum van 30 euro per uur en duurt één a twee uur (iets langer voor de intake, die een half uur langer mag uitlopen), gemiddeld ruim anderhalf uur.

Ook mogelijk: esoterisch astrologische adviesgesprekken, ayurvedische en levensstijl en individuele inspirerende adviesgesprekken/inzichtsessies, …
Neem contact op als je speciale wensen hebt.

Living Insight Levenswijs Natuurwijs

Living Insight Levenswijs Natuurwijs


Cirkel-bijeenkomsten op woensdagavonden op de oneven weken ook in 2016 (en verder Sleutelinzicht/ToegepasteWijsheidsavonden op de dinsdagavonden voordien na aanmelding), nu sinds jaren vooral in Zeeland en op volle dagen o.a. in de regio Antwerpen na jaren ook in België, verder op vraag in 20156 – zie verder op deze site (andere tabs en levendinzicht.nl) en in tekst + mobiele cirkels, Stefaan komt op vraag overal in Nederland in weekends ook

Dit dus naast de Levenswijs adviesgesprekken of
inspirerende inzichtgesprekken -zie hoger in tekst)

Dialoog in NU /Zelf-ontdeNk cirkel

In Levenswijs NU- of zelfontde(n)k cirkels op woensdagavonden  vanaf 20.00u en verder in de oneven weken in Oost-Souburg (Wittezeestraat 37), Nederland,
gaan we steeds fris verder door op echt en met jezelf en ‘wat is’, ermee samenvallen in aandacht vrij van (s)t(r)ijd & stress.

Oost-Souburg, Zeeland (verder ook in regio Antwerpen bijv.)

Nu/zelfontde(n)k-cirkel woensdagavonden: samen aanwezig zijn.
Van harte welkom, vrije bijdrage.

Ter info… Eerder Natuurwijs themacirkels/ Inzichtsleutelavonden de dinsdagavonden in de oneven weken, nu ook op vraag en in dag(deel)workshops) met o.a. gezondheid op maat met o.m. Tijdloze Wijsheid Toegepast (en Sleutels ertoe) o.a. in ayurveda, verdieping klank & boventonen, met intro van astrologische toepassing van klank, holistische Natuurwetenschap/schep en bijv. geboortesterrendrieklank- geboortedatum&-uur op voorhand opgeven
(eerder o.a. in weekendcursus 9&10 februari en 22&23 juni 2013, 2014 e.v. in Oost-Westcentrum te Antwerpen, de Vuile Loft eerder in Gent en Padma/de Gort te Middelburg zie Aanbod met o.a. een hele dag/weekend hierover en vele andere onderwerpen )…

en verder in de oneven weken -zie NieUwsbrief, gratis aan te vragen, om op de hoogte te blijven in detail, en telkens uitschrijfbaar via link onderaan …


Gent, België
en elders

Levenswijs Nu-cirkelavonden op vraag zoals eerder in Lier, Nijlen, Gent, Ekeren en elders – kijk in het e-zine of informeer even vooraf aub.

… (verdere en meest recente agenda ook telkens in NieUwsbrieven dus, vrijblijvend aan te vragen: bijv. hier een voorbeeld: http://us6.campaign-archive1.com/?u=16f11e534399b0c5165ffcf8d&id=1a9064e1fe of recentere … )

 

Die zelf-ontde(n)k-cirkels in de kracht van het nu vinden plaats om de 2 weken, de even weken;

Eerder waren er tussenin Natuurwijs thema-cirkelavonden (nu InzichtSleutelavonden tenzij specifiek thema op vraag) in de geest van de NieUwe tijd (iets volledig anders dan ‘new age’ of 2012, maar NU-tijd)
aan vrije, rechtvaardige bijdrage ook;
de laatste thema-cirkelavond was begin 2012 i.v.m. klankbewustzijn met o.a. boventonen en je geboortesterrendrieklank, eerder in verband met gezondheid, ayurveda, levend water en voeding op maat, LETS en leven met minder/zonder geld, de structuur van tijd ivm de (on)zin van 2012 e.d. , enz. …

Dit werden dan cursus(zater/zon)dagen, eerder -vóór de huidige organischere workshopzaterdagen in Ekeren- ook in Antwerpen (Oost West centrum: http://www.owc.be/nl/cursussen/zoeken-op-docenten/category/tutor/152 )  en overal in Nederland op vraag in weekends; ook voor Levenwijs/nu-cirkels/bijeenkomst(dag)en komt Stefaan ter plekke overal in het land, binnenkort buiten cirkels ook voor lezingen in Wiekvorst en in Middelburg in de Gort (evtl. bij centrum Padma).
Neem voor nieuwe events bij u in de streek, op verzoek,
even contact a.u.b. om af te stemmen.

Bij zelf-ontde(n)k- of nu-cirkels vertrekken we van wat er leeft in de aanwezige groep, de gemeenschappelijke grond zodat we een gemeenschappelijke brandende vraag hebben om diepgaand te verkennen, vrij van de autoriteit van methodes en bemiddelaars voor zover mogelijk, vrij van verleden als dat kan …

Als je graag wekelijks info ontvangt waarover die cirkelbijeenkomsten aan vrije, rechtvaardige bijdrage (in Euro’s of anderszins), allemaal gaan,
mail dan livinginsight at gmail . com (of bel 06-42682736 of 0(032)475-758093) om de lokale NieUwsbrief te ontvangen voor de (geïnteresseerde) cirkelaars, vooral in Nederland (West-Zeeland op 50 min. rijden van Antwerpen -regio Gent via de Westerscheldetunnel).
Deze mensen, waaronder ook een aantal Belgen, ontvangen deze intussen meer dan een jaar.

Op de groeiende site www.levendinzicht.nl  staat veel recente info (groeiend, later teksten ook zoals op de Googlepages archiefsite al deels),
en op www.livinginsight.be – ook voor België, het uitgebreide aanbod van Living Insight.

Voor België is dat onder meer ook de activiteiten met cursuszaterdagen, eerder in het Oost-Westcentrum in Antwerpen (B.) – info:  zie  info cursussen in 2013 op http://www.owc.be/nl/cursussen/lk_stefaanvn.

Het is bij de  tweewekelijkse zelf-ontdenk/nu-cirkels -met vrije in/uit-stap, elk op zich staand zoals de thema-cirkels – niet de bedoeling het ‘over iets’ te hebben,
maar heel dicht bij onszelf & feitelijke waarneming in gezamenlijk onderzoek te blijven, in de niet-verbale totaliteit van ons menszijn …
Wat betekent het totaal vrij te zijn vanbinnen, ten volle in het nu te leven ? Wat is daarvoor nodig in ons dagelijks leven?

In een inzichtdialoog kunnen we, als de kwaliteit van ons eigen leven ons lief is,

onszelf en onze niet onderzochte aannames en illusies blootleggen en in vraag stellen  met gepassioneerde mede-levensleerlingen vrij van autoriteit van mening of model …

Dit om als een licht voor onszelf samen dieper te kunnen gaan kijken in de totaliteit van onze geest; we benaderen wat leeft bij de deelnemers, niet als kennisinhoud,
maar als een levend gezamenlijk leerproces met niet-verbale experimenten in aandacht.
..

 

In verband met het “delen”-aspect van de cirkels (vooral ook op themacirkels/Natuurwijs): er zijn nu bijv. uien over voor de deelnemers, zwarte peperbolletjes e.d.  in overvloed (we hebben lege potjes en evtl. glazen flessen voor meenemen van levend energetisch water – om mee te geven), boeken, allerlei spullen als een leeg fotoalbum, een theepot, Bliss- en Onkruid-magazines, e.d.

Breng -als dat zo goed voelt- weer iets mee dat je kan missen om verder te kunnen delen en te ontvangen naast de vrije bijdrage, en vooral je aan-wezig-heid !

Stel ons a.u.b. van je komst naar de nu- en vooral de thema/inzichtsleutel-cirkels op de hoogte, via 06-42682736 (sms volstaat) of mail livinginsight at gmail . com.  Dank je.

Jessica en Stefaan levenswijs als gelukkige levensleerlingen in de Alpen

 

Cursusdagen Natuurwijs/InzichtSleutels, o.a. in Antwerpen : Ekeren, zaterdag 25/6 e.v. Oost-Westcentrum in 2014 eerder en elders in België, Nederland en elders.:

Zie www.levendinzicht.nl.

Stefaan levenswijs levensleerling begeleider in zelfinzicht

CURSUSavonden of op vraag dagen  ” Levenswijs als een licht voor jezelf ”
in Antwerpen op zater- en zondagen in 2016, telkens anders, ook in functie van wie en wat er aanwezig is !
Sowieso zijn er de al vastliggende nu-cirkelavonden, lezingen her&der
en consults/adviesgesprekken op maat.

Kijk verder op deze site en gekoppelde site www.levendinzicht.nl (met actuele info en agenda) of archiefsite http://livinginsight.googlepages.com (of vraag een NieUwsbrief aan) voor informatie over Levenswijs nu- en thema-cirkels, cursussen over holistisch inzicht en leven in aandacht; groeiende hoeveelheid info & divers aanbod over levend zelfinzicht,de natuurlijke orde & dagdagelijkse pionierende oplossingen, dicht bij onszelf& de Natuur !

Graag tot (in)ziens,

Ste(r)f-aan Alles
door Niets te zijn , Nu(l)
de Volheid ontmoetend .
Naar Huis gaan, telkens (n)u …

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>