Producten-Creaties

Een aantal producten en creaties 0/ en 1/ tot en met 7/ TOOLS Geometrie HoloTETRAktys Set en SterrenWijs TAROT set -zie Sleutels-Tot-Samenhang/Geometrie Tab (en bio-frequenties en Sonometer=subtiel energetisch meetapparaat) :

0/
ONTHULLENDE KAARTENSET & stelsel waarover intro-avonden op verzoek, ook elders dan in Antwerpen, B. en Middelburg Nl., ook.

Daar of op vraag/bij contact met auteur info over de net ontworpen ‘Akasha’ SterrenwijsSpiegel Tarot-kaartenset van 36+ kaarten, naar de oorsprong van de TAROT (Ta(r)o,Taurt-Ishtar,…) en nog veel meer in holistische integratie van vele cultuurperiodes en disciplines in het begin van tijdperk van Synthese en Broederschap, anno 2016, 7-8 jaar na het einde van de schemerzone van 216 jaar van de overgang van het Vissentijdperk!

Perfect aansluitend bij wonderlijke, verhelderende  workshops en cursusreeks Sleutels tot Samenhang  en LevensMysterie +Akasha Tarot-oorsprongkaarten – met vrije instap (ook apart te volgen): 7 lokaties, (2016 weer in B&Nl., later in Gent & elders en in Antwerpen-Hoboken) ! – veelzijdig en meerlagig werkinstrument in het het GEHEEL ZIEN in ALLES, diepe onderliggende samenhang, intuïtieve kennis & tijdloze wijsheid in 2016 …

 

1/ Bijzondere Tekeningen ook aan wand, Schilderijen & Ontwerp Logo’s (copyright Stefaan Van Nuffel 2002-2013)

 

Vlam visuele creaties

Auteur van creaties ook in woord

Auteur van creaties ook in woord

Kwalitatief, accuraat en snel vertaalwerk van Nederlands of Vlaams naar Engels of omgekeerd, van Frans naar Nederlands (ook hertaling van Nederlands naar Vlaams ) van auteur van artikels en boeken in de maak. Ruim voldoende praktijkervaring met vreemde talen. Voorbeelden/referenties kan ik evtl. wel geven.
zoals simultaanvertalingen Engels-Nederlands bij vijftal voordrachten professor P. Krishna in België… Prijs: overeen te komen, interessant uur- of woordtarief.ook kwalitatieve artikels in Nederlandse (bijv. diverse artikels in edities van het magazine Look  en online)  of Engelse taal  rond zelfinzicht en inzicht in de natuurlijke orde en samenhang, wetenschap, technisch, gezondheid – in al deze domeinen e.a. thuis.5/ Creaties ook in beweging: Danslessen in natuurlijke dansexpressie bijv. dansreeks in Naarden, Nl.
Dans creaties

Dans creaties

 Zieledans op niveau eerder in Oost-Souburg

6/ Educatieve begeleiding en bijles o.a. wiskunde, wetenschappen, ICT, leren leren,  doeltreffende duurzame optimalisaties op maat van de natuur zelf of complexe berekeningen of oplossingen en modellen die nergens te vinden zijn
en cursussen op maat voor alle leeftijden …

 

7/

Doorbraak : veelzijdige TOOLS Geometrie HoloTETRAktys Set en SterrenWijs TAROT set -zie Sleutels-Tot-Samenhang/Geometrie Tab op deze site  met afbeeldingen daar;
je leert ze evtl. kennen op de InzichtSleutel-dinsdagavonden of zaterdag workshop Tijdloze Wijsheid Toegepast/ Inzichtsleutels of bij een afspraak!

geometrische bouwset intuitieve ontwikkeling

HoloTetraktys tools magnetische driehoeken/tetraëdersHolytetractys basic

Tarot
SterrenWijs-Tarot set conceptversie met 36+1 kaarten: zelf de Akasha lezen, meerlagig…

Verder Quantum-melodieeën en frequenties
om biomolecules te (de)materialiseren.
Op maat krijgt u dan een frequentiereeks om zelf te zingen.
Bijv. deze van mineralen, vitamines, celzouten, hormonen, enz. …

PS: Ter info nog: SONOMETER =energetisch meetapparaat, in ontwikkeling :

De Sonotest NISE*     www.livinginsight.be  -  mail livinginsight at gmail punt com

Een Kosmisch Stemvork,
*Niveau-Indicator voor de sterktewaarden van Subtiele Energieën.

Laten we het gaan ontdekken !

Er zijn weinig apparaten zoals de Sonotest NISE,
die het mogelijk maken om op verschillen in energetische levenskracht van ons lichaam de aandacht te vestigen op een wijze die zowel eenvoudig als opmerkelijk is.
Om het te gebruiken, volstaat het heel eenvoudig om oren te hebben om te luisteren en een hand, om de sonotest te doen op de gewenste plaatsen voor ons lichaam of op een plaats.

 

Er zijn ontelbaar vele toepassingen die mogelijk zijn en die je kan bedenken.

Dit kleine instrument is een echt wonder door zijn eenvoud en het uitgebreid gebied om nog te ontdekken dat erdoor ontstaat. Zelfs de meest rationele mensen onder ons, zullen niet anders kunnen dan het bewijs in alle nederigheid accepteren.

De gegeven naam Sonotest NISE is de naam die afkomstig is van de afkorting Niveau Indicator voor Subtiele Energieën. De sonotest is een model dat op maat vervaardigd is in functie van de gekozen materialen, frequenties en kleuren.
U kunt een sonotest verkrijgen die op een andere exacte frequentie gestemd is, gelieve daarvoor mij te contacteren om uw vraag nader te omschrijven en een kostenraming te verkrijgen.

Sommige mensen noemen het ook de Kosmische Do, waar deze naam een vergissing is  want de frequentie van de sonotest houdt geen enkel verband met een do, zij ligt dichter bij een la kruis, maar in de werkelijkheid correspondeert ze met geen enkele noot van onze muzikale notenreeks  met nauwkeurigheid.

De frequentie is ongeveer 1905 Hz met een fout van 10 Hz. Deze frequentie is gevonden en bepaald geweest door een groep geobiologische onderzoekers. 5e octaaf Schumann Resonantie 9.
In functie van de mens in kwestie is een licht verschillende frequentie beter op hem of haar “afgestemd”, alsof deze voor hem of haar gemaakt was. Men hoort het onmiddellijk wanneer men meerdere sonotests test met de persoon. Aangezien de sonotest NISE op ambachtelijke  wijze vervaardigd is, zijn er nooit twee exact hetzelfde. Dat komt tot uitdrukking zowel qua klankkleur als qua frequentie, dit is ook zijn sterk punt want een industriële vervaardiging zou nooit tot deze “sensitieve” of gevoelige kwaliteit en klankkleur kunnen komen.


Hoe functioneert de Sonotest NISE?

 

De NISE is een harmonisch instrument. Een kosmisch stemvork. De sonotest NISE maakt het mogelijk een indicatie te krijgen van de niveaus (of sterktewaarden) van subtiele energieën.
Wanneer men het doet klinken, heeft zijn signaal de eigenschap dat het elk lichaam in resonantie brengt dat men ervoor plaatst en dit zonder mankeren. Het signaal ervan heeft een continue frequentie waarvan de intensiteit kan variëren. De sonotest NISE is een harmonische zender-ontvanger die hoorbare, intelligente en gevoelige responsen teweegbrengt, die iedereen kan horen.
Het metend onderzoek kan door één of enkele personen gedaan worden. Het beluisteren en het aanvoelen kunnen gemakkelijk gehoord en gedeeld worden.
De sonotest NISE gedraagt zich als een stemvork die een stabiel en constant geluidssignaal uitzendt naar het te onderzoeken lichaam. Onder de invloed van dit signaal, stuurt het lichaam op zijn beurt, een gewijzigd signaal terug, dat de identiteit ervan onthult. Het zijn het luisteren en de analyse van deze respons of deze responsen, die al dan niet continu zijn, die ons zullen informeren, wat het belang is van onze voorbereiding op het luisteren.

Bij de afbeeldingen hieronder :

Bij het passeren van de sonotest over het lichaam van beneden naar boven of van boven naar beneden, gaat de sonotest langs de 7 chakra’s; elke keer dat een verstoring of een lage energiewaarde van een chakra voorbijgegaan wordt, vermindert de intensiteit van de sonotest, de intensiteit vermeerdert daarentegen vóór de chakra’s die veel energie hebben. De klankkwaliteit maakt het zo ook mogelijk de toestand van de corresponderende chakra of lichaamszone weer te geven. De sonotest kan ook gedaan worden op elke andere plaats van het lichaam om er de activiteit of de energetische gesteldheid van te meten.


(foto)

pijl: moment van passeren van de verstoring

(foto)
kroonchakra, 3de oog, keelchakra, hartchakra, zonnevlecht, heiligbeenchakra, basischakra (tabel frequenties en kleuren op vraag verkrijgbaar).

 

Hoe is dit kosmisch stemvork of sonotest NISE opgebouwd?

 

De sonotest bestaat uit een open cilindrisch weerkaatsend omhulsel, met in het centrum een volle cilinder in inox-staal die onder spanning opgehangen is. Deze energie-buis steekt uit boven zijn omhulsel om doeltreffend gebruikt te kunnen worden in alle betreffende gevallen. Om er geluid uit te krijgen,volstaat het hem in de palm van één hand te houden, en met behulp van de andere, voorzien van de lange klophamer, de energiebuis te laten klinken.

Hij is met zorg vervaardigd en gestemd. In de lengterichting, zendt hij een geconcentreerde bundel trillingsgolven uit  in de lengterichting en in de richting van de straal. Deze bundel kan ook op specifieke punten gelegd of erheen geleid worden.  Hij kan ook vertikaal opgesteld worden op zijn basis.


De Vormen, Kleuren en Geluiden zijn niet triviaal.

Ze zijn specifiek gekozen voor het gewenste resultaat : een instrument dat in staat is elk lichaam in resonantie te brengen dat ervóór gesteld wordt in de nabijheid of op afstand (met behulp van een steunstuk). Inderdaad, het dragend en reflecterend omhulsel zorgt voor de duurzaamheid van het geluid en de conjugatie of het samenvoegen met de respons van het resonerende lichaam.

De buitenkant is blauw zoals de Hemel, de binnenkant is goudkleurig zoals de vruchten die de vrijgevige Aarde ons schenkt. De emissiebuis kan elke kleur aannemen.

De Frequentie van de Sonotest NISE

 

De frequentie ervan is constant en duurzaam. Ze wordt in de lengterichting en volgens de straal uitgezonden, waardoor zij zich in drie richtingen kan voortplanten.
Deze frequentie stemt overeen met de huidige trilling van ons zonnestelsel gezien vanop de Aarde, dichtbij La kruis en meer bepaald 1905 Hz. Dit getal van 1905 Hz correspondeert met 1905 pulsaties per seconde.

Hieronder : Video van een geobiologisch onderzoeker die met een frequentiemeter de frequentie van de sonotest gecontroleerd heeft. Hij merkt ook op dat wanneer men geluidsfluctuaties hoort, het de geluidsintensiteit is die verandert en niet de frequentie, die altijd gelijk blijft. Het is mogelijk dat de harmonischen fluctueren, maar dat is nog niet getest geweest om dit met zekerheid te bevestigen, hoewel men het kan gaan denken als men op het gehoor afgaat.


Hoe gebruik maken van de sonotest NISE? De praktijk.

 

De sonotest NISE verkent een domein dat nog te weinig bekend is, de energieën die uitgezonden worden door ons lichaam, die praktisch gezien nog onzichtbaar zijn voor onze ogen en die men onze aura-omhulsels noemt. Het zijn deze energieën die deel uitmaken van onze aura. Andere zintuigen, zoals het gehoor en de tastzin, nemen op hun manier vaak gemakkelijker deze  energieën en aura-omhulsels waar. De sonotest maakt het mogelijk de waarnemingen op dit punt te verfijnen. De NISE is complementair aan onze zintuigen om te helpen bij de overgang die ons zal leiden tot de directe waarneming van de aura’s en des energieën van de aura.

 

De praktijk

Voer uw voorbereidend protocol uit, als u er één heeft, en neem dan het instrument in de dragende hand en laat het geluid klinken.
Verplaats, na het slaginstrument aan uw oor geregeld te hebben, de NISE op continue wijze en met gemiddelde snelheid, langs het lichaam, de persoon of het te onderzoeken object, dit om holle en volle ruimtes en ruimtes daartussenin in eerste instantie aan het licht te brengen. Luister naar de variaties.
Plaats uw lichaam op dusdanige wijze dat het niet interfereert (de metingen verstoort). Blijf neutraal gedurende de benadering. Laat het geluid opnieuw klinken. Verplaats het instrument langzamer en oefen u in de plaatsbepaling. Onderzoek nu op een meer verfijnde manier, terwijl u zich in de drie richtingen beweegt: verticaal, horizontaal en in de diepte.
Houd de nodige flexibiliteit in alle opzichten, terwijl u in ontspannen en luisterende toestand blijft. Eénmaal de respons is waargenomen, gehoord en begrepen, kunt u tussenkomsten doen hetzij op neutrale wijze, met alleen het geluid, hetzij met toevoeging van uw positieve intentie hieraan. In dit geval zal de regeling op natuurlijke wijze gebeuren, terwijl het geluid klinkt tot deze ruimte als volle ruimte resoneert;
Deze harmonische frequentie wordt gebruikt voor het kalmeren, het reguleren en het hervinden van de harmonie die niets anders is dan een goede fysieke en mentale gezondheid.

Blijf alert, en zo zal uw oor zeer snel de verschillen kunnen herkennen die te wijten zijn aan volle en lege ruimtes, koude en warme energieën en alle gradaties daartussenin.

We kunnen hier niet alle responsen geven die verkregen worden op verschillende lichamen en hun elementen want ze zijn te talrijk. Ziehier enkele responsen die de resonanties van het menselijk lichaam betreffen. U vindt andere resonanties als u dieren onderzoekt, water, aarde, vuur en alle elementen en hun existentiële netwerken (de natuurlijke verbanden waarin ze bestaan).
Als u de sonotest NISE doet klinken en u gaat zo langs een menselijk lichaam, zult u een hoorbare verandering van de frequenties opmerken. Nadat u de plaats van de variatie bepaald heeft, laat het geluid dan opnieuw klinken en luister vervolgens.

Als de respons… :

  • Versterkt is:        Aanwijzing van straling                                    Volle ruimte, volheid
  • Dezelfde is:         Aanwijzing van aanwezigheid                                       Evenwicht
  • Geabsorbeerd is: Aanwijzing van afwezigheid&ontbreken v.Leven Lege ruimte, leegte

Er zijn meer specifieke gevallen, bij voorbeeld de vervormingen die gehoord kunnen worden. In dit geval wordt het signaal vertekend, of tegelijk verzwakt en versterkt, of gaat verloren of weerklinkt met een krakend geluid. Al deze varianten maken een nog juistere evaluatie mogelijk om de toestand van de energieën te begrijpen. U vindt meer informatie in de gebruiksaanwijzing die met het instrument bijgeleverd wordt.

Zoals uw voorgevoel al kon aangeven, leent de sonotest NISE zich tot elk onderzoek en elke peiling, daarbij inbegrepen het onderzoek van de waarheid. Precies daarom moet de intentie zuiver blijven. Hoeveel keer heb ik al niet met de sonotest kunnen controleren of bepaalde personen niet waarachtig waren en om het even wat zeiden. Het volstaat hun lichaam en chakra’s te onderzoeken om te checken of het signaal coherent was met wat ze zeiden. De sonotest is een instrument, het liegt niet. De kwaliteit van onze interpretatie van de gemeten signalen is een kwestie van oefening, van neutraliteit, van gevoeligheid, van luisteren en van ervaring die men mettertijd verwerft.


Gebruik in de geobiologie voor detectie van ons energieveld.

Hieronder een video waarin een geobiologisch onderzoeker experimenteert met de sonotest om de grens van ons energieveld te meten of te checken. Hij schijnt zeer gevoelig te zijn en meet eerst met de hand vooraleer hij met de sonotest controleert.

Persoonlijk heb ik opgemerkt dat men ook de hartmann en curry lijnen kan meten met de sonotest. Het volstaat er boven te komen en met een getraind gehoor kan men ertoe komen de lijnen te onderscheiden. Op de energetische knopen, vortexen (energetische wervels), tellurische ‘schoorstenen’(aardstralingshaarden)) van elke aard, kan men gemakkelijk de verzwakking of de versterking van het geluid horen. In het begin raad ik aan ze eerst met metalen staafjes te detecteren of uw eigen meetsystemen en nadien kan men zich amuseren met ze te herkennen met de sonotest als men er overheen komt. De nauwkeurigheid ervan is heel indrukwekkend.

 

De toepassingsgebieden zijn uitgebreid en meervoudig; muzikaal, in het gezin of de familie (onderhoud en harmonisatie), energetisch voor energetische werkers van elke strekking en van elk niveau, geobiologisch, feng-shui, en alle andere toepassingen die u zult ontdekken dankzij dit harmonisch meettoestel.

Wij hopen dat deze enkele toepassingen en adviezen   het u mogelijk zullen maken u vertrouwd te maken met uw instrument. U zult natuurlijk andere ontdekkingen doen en toepassingen zien die zullen volgen.

Blijf alert luisteren en volg voorzichtig de goede weg: de gulden middenweg.

Ir.Stefaan Van Nuffel  www.livinginsight.be  -  mail livinginsight at gmail punt com voor alle info ook over vele andere energetische en inzicht-oplossingen op maat v.mens&natuur…


Copyleft – left to copy responsibly (mentioning source).